Ông Phạm Quang Vụ; cư trú tại: xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Câu hỏi:

 •         hỏi về chế độ thương tật của ông Vụ đến nay vẫn chưa được hưởng

 • Câu trả lời:
     
         Sau khi xem xét, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:
         Hiện nay, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đang quản lý hồ sơ và chi trả hàng tháng chế độ ưu đãi đối với chế độ bệnh binh của ông Phạm Quang Vụ và đang quản lý hồ sơ thương binh của ông Phạm Quang Vụ (hồ sơ không chi trả trợ cấp do quy định trước đây chỉ được hưởng một trong hai chế độ bệnh binh hoặc thương binh).
        Căn cứ vào Điều 43 Mục 6 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng thì ông Phạm Quang Vụ đủ điều kiện hưởng thêm chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.
         Tuy nhiên, đến nay Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái chưa nhận được đơn đề nghị hưởng thêm chế độ ưu đãi của ông Phạm Quang Vụ, nên chưa có căn cứ để giải quyết chế độ.
  Đề nghị ông Phạm Quang Vụ làm đơn theo mẫu số 19 (gửi kèm) và gửi đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái để kiểm tra, thẩm định, giải quyết thêm chế độ ưu đãi đối với thương binh đồng thời là bệnh binh.
   

   Các câu hỏi khác
 •        Ông Hoàng Nhật Toán; địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 •        Phan Vũ Ngọc Khánh; cư trú xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 •        Câu hỏi của công dân trên ứng dụng Yên Bái S
 •        Ông Phạm Quang Vụ; cư trú tại: xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 •        Công dân Nguyễn Ngọc Hậu / Địa chỉ: thôn Nước Mát xã Âu Lâu thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Liên kết khác