Ông Hoàng Nhật Toán; địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.

Câu hỏi:

 •         Đề nghị giải quyết chế độ chính sách thương tật trong quân đội của công dân (đơn chuyển đến theo văn bản số 1037-CV/BNCTU ngày 07/12/2023 của Ban Nội chính tỉnh Yên Bái).

 • Câu trả lời:
     

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái nhận đơn về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách thương tật trong quân đội của công dân (đơn chuyển đến theo văn bản số 1037-CV/BNCTU ngày 07/12/2023 của Ban Nội chính tỉnh Yên Bái).

   Nội dung đơn như sau: Ông Hoàng Nhật Toán (là em ruột, người được ông Hoàng Trung Thành ủy quyền) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét giải quyết chế độ chính sách thương tật trong quân đội đối với ông Hoàng Trung Thành, sinh năm 1964, cư trú tại thôn Át Thượng, xã Minh Xuân, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái. Ông Thành nhập ngũ tháng 02/1982, đơn vị BĐKZ2, thuộc tiểu đoàn 9, Trung đoàn 98, Sư đoàn 316, Bộ Tư lệnh Quân khu 2; bị thương ngày 28/11/1986 tại xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Hoàng Liên Sơn (nay là tỉnh Lao Cai); trường hợp bị thương: Khai thác gỗ xây dựng doanh trại cho đơn vị, được Hội đồng khám xét thương tật Sư đoàn 316 giám định ngày 28/6/1989 và xác định tỷ lệ thương tật 42%, loại B; phục viên ngày 01/8/1989. Từ năm 1989 đến nay, ông Thành không được xem xét giải quyết chế độ chính sách ưu đãi do bị thương tật.

  Tháng 8 năm 2023, ông Hoàng Nhật Toán có đơn gửi Sư đoàn 316 về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách đối với quân nhân bị tai nạn lao động đối với ông Hoàng Trung Thành. Sư đoàn 316 đã có Công văn số 697/SĐ-CT ngày 31/8/2023 (sau đây gọi là Công văn 697) về việc trả lời đơn đề nghị giải quyết chính sách đối với ông Hoàng Trung Thành với nội dung:

  - Về giải quyết chế độ thương binh: “... Ngày 22/10/2021, Cục Chính sách/TCCT có Công văn số 2572/CS-TBLS xác nhận ông Hoàng Trung Thành không đủ điều kiện để cấp lại hồ sơ thương binh loại B và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật. Lý do: Theo quy định tại Điều 40, Nghị định 28/CP ngày 29/4/1995 của Chính phủ, kể từ năm 1995 đã bãi bỏ việc xác định thương binh loại B...”

  - Về giải quyết chế độ tai nạn lao động” “...Ông Hoàng Trung Thành bị thương từ ngày 28/11/1986 (sau gần 37 năm kể từ ngày bị thương tính đến thời điểm tháng 8/2023) mới đề nghị giải quyết chế độ tai nạn lao động, trong khi việc giải quyết đối với các trường hợp tai nạn lao động diện tồn động đã kết thúc vào tháng 9/2004; đến nay Bộ Quốc phòng không có chủ trương giải quyết đối với các trường hợp quân nhân bị tai nạn lao động trước ngày 01/01/1995.”.

  Do không đồng ý với nội dung trả lời của Sư đoàn 316, ông Hoàng Nhật Toán tiếp tục có đơn kính gửi đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái về việc đề nghị giải quyết chế độ chính sách trong quân đội.

  Sau khi nghiên cứu đơn và tài các tài liệu gửi kèm, đối chiếu với các quy định của Pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

  Tại điểm b, h Khoản 1 Điều 23 Pháp lệnh số 02/2020 ngày 09/12/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Ưu đãi người có công với cách mạng quy định về: Điều kiện, tiêu chuẩn thương binh, người hưởng chính sách như thương binh đối với trường hợp bị thương như của ông Hoàng Trung Thành như sau:

  “1. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trong quân đội nhân dân và hạ sĩ quan, chiến sĩ trong Công an nhân dân bị thương có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 21% trở lên thì được cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xem xét công nhận là thương binh, cấp “Giấy chứng nhận thương binh” và “Huy hiệu thương binh” khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  …b) Làm nhiệm vụ an ninh quốc phòng trong địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng;

  …h) Do tai nạn khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh ở địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo có điều kiện đặc biệt khó khăn theo danh mục do Chính phủ quy định…”.

  Căn cứ vào Phụ lục III Danh mục địa bàn địch chiếm đóng, địa bàn có chiến sự, địa bàn tiếp giáp với vùng địch chiếm đóng kèm theo Nghị định 131//2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sau đây gọi là Nghị định 131), tại mục III quy định địa bàn trong Chiến tranh biên giới phía Bắc thì huyện Bảo Yên không phải địa bàn biên giới có chiến sự; xã Minh Tân, huyện Bảo Yên không phải địa bàn phụ cận có chiến sự.

  Căn cứ Phụ lục IV Nghị định 131 quy định Danh mục địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo đặc biệt khó khăn, theo đó tỉnh Lào Cai có 04 xã thuộc hai huyện đó là: xã Tả Gia Khâu, xã Nậm Chảy thuộc huyện Mường Khương và xã Y Tý, xã Trịnh Tường thuộc huyện Bát Xát. Huyện Bảo Yên không thuộc danh mục địa bàn biên giới, trên biển, hải đảo đặc biệt khó khăn.

  Đồng thời, tại Điều 71 Mục 12 Chương II Nghị định 131 về: Công nhận liệt sĩ, thương binh đối với người hy sinh, bị thương trong chiến tranh quy định:

  “…2. Không áp dụng xem xét công nhận đối với các trường hợp sau:

  … b) Bị thương từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước đã được cơ quan có thẩm quyền kết luận không đủ điều kiện công nhận thương binh hoặc đã giải quyết chế độ tai nạn lao động…”.

  Trong khi đó Cục Chính sách- Tổng cục Chính trị có Công văn số 2572/CS-TBLS ngày 22/10/2021 xác nhận ông Hoàng Trung Thành không đủ điều kiện để cấp lại hồ sơ thương binh loại B và giải quyết truy lĩnh trợ cấp thương tật.

  Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ do ông Hoàng Nhật Toán cung cấp và đối chiếu với các quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng, thì hồ sơ của ông Hoàng Trung Thành không đủ điều kiện để đề nghị công nhận thương binh.

  Còn về chế độ quân nhân bị tai nạn lao động, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội thống nhất với nội dung trả lời tại Công văn 679 của Sư đoàn 316, nếu có thắc mắc đề nghị công dân liên hệ với Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hoặc Bảo hiểm xã hội Việt Nam để được giải đáp.

  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời để ông Hoàng Nhật Toán được biết./.


   Các câu hỏi khác
 •        Ông Hoàng Nhật Toán; địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 •        Phan Vũ Ngọc Khánh; cư trú xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 •        Câu hỏi của công dân trên ứng dụng Yên Bái S
 •        Ông Phạm Quang Vụ; cư trú tại: xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 •        Công dân Nguyễn Ngọc Hậu / Địa chỉ: thôn Nước Mát xã Âu Lâu thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Liên kết khác