Nguyễn Mai Dung

Câu hỏi:

 •         Tôi tham gia công tác và đóng Bảo hiểm từ năm 1994, đến nay đã được 17 năm, năm nay tôi 53 tuổi và đang giữ Chức vụ Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã, theo quy định không đủ tuổi tái cử HĐND. Tôi có thời gian tham gia Quân đội từ tháng 08/1976 đến tháng 12/1981 nhưng do sơ suất đã mất hết giấy tờ liên quan đến thời gian tham gia quân đội. Tôi đã xin được xác nhận của địa phương nơi cư trú, xác nhận cộng hồ sơ kèm theo của thủ trưởng đơn vị Quân đội nơi tôi tham gia. Vậy xin hỏi các cơ quan chức năng: Thủ tục và thẩm quyền giải quyết cộng số năm công tác trong Quân đội vào thời gian công tác ở địa phương của tôi và thủ tục làm chế độ nghỉ hưu trước tuổi cho tôi. Tôi xin chân thành cảm ơn!

 • Câu trả lời:
     

  1. Thủ tục giải quyết cộng số năm trong quân đội với thời gian đã đóng BHXH theo NĐ số 09/1998NĐ-CP ngày 23/01/1998 của Chính phủ. Về nguyên tắc chung để xác định thời gian trong quân đội phải có: Lý lịch quân nhân, quyết định phục viên, quyết định xuất ngũ và có xác nhận của cơ quan, nhà nước có thẩm quyền không hưởng trợ cấp nghỉ việc một lần theo quy định tại Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005; Quyết định số 92/2005/QĐ-TTg ngày 29/4/2005 và Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ.
  2. Thẩm quyền giải quyết do do người sử dụng lao động đề nghị cơ quan BHXH xem xét cộng số năm trong quân đội cho ông.
  3. Thủ tục hồ sơ nghỉ hưu trí theo Nghị định số 67/2010/NĐ-CP ngày 15/6/2010 của Chính phủ. Theo quy định tại Công văn số 5905/BHXH-CSXH ngày 31/12/2010 của BHXH Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện chế độ BHXH theo Quyết định 1749/QĐ-TTg, Nghị định số 67/2010/NĐ-CP quy định: “Thực hiện giải quyết chế độ BHXH theo quy định của pháp luật BHXH hiện hành và quy định tại Quyết định 1749/QĐ-TTg, Nghị định số 67/2010/NĐ-CP đối với cán bộ thuộc đối tượng áp dụng, có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi đã được Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt…”.
  Đối chiếu với quy định ông phải có tên trong danh sách nghỉ hưu trước tuổi do UBND tỉnh phê duyệt, nhưng trong đơn ông trình bày năm nay ông mới 53 tuổi thì chưa đủ tuổi nghỉ hưởng chế độ hưu trí theo Nghị định số 67/NĐ-CP được.


   Các câu hỏi khác
 •        Công dân Nguyễn Ngọc Hậu / Địa chỉ: thôn Nước Mát xã Âu Lâu thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 •        Nguyễn Hữu Hà
 •        Nguyễn Hồng Loan
 •        Nguyễn Mai Dung
 •        Nguyễn Hữu Hà
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Liên kết khác