Câu hỏi của công dân trên ứng dụng Yên Bái S

Câu hỏi:

 •         Xin cho tôi hỏi cơ quan có thẩm quyền việc ủng hộ quỹ đền ơn đáp nghĩa là tùy mỗi người đóng góp hay áp đặt luôn một ngày công của người được trả lương? Nếu ủng hộ mà cứ một ngày lương thì theo tôi đấy là bắt nộp chứ không phải ủng hộ. Rất mong được giải đáp. Xin trân trọng cảm ơn!

 • Câu trả lời:
     
  Quỹ Đền ơn đáp nghĩa các cấp được thành lập theo quy định của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Mục đích hoạt động của Quỹ Đền ơn đáp nghĩa nhằm hỗ trợ trực tiếp cho người có công, thân nhân người có công và hỗ trợ xây dựng, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ.
  Các văn bản trước đây và hiện nay là Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 09/2/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ Đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều không quy định mức ủng hộ bắt buộc, mà chỉ nêu mức vận động ủng hộ.
  Năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có văn bản số 1621/BQL-VX ngày 10/6/2023 về việc ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2023, quy định đối tượng, mức vận động ủng hộ Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cụ thể như sau: 
  *) Đối tượng:
  - Cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  - Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
  Những đối tượng được quy định tại Điều 178 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP không thuộc diện vận động đóng góp Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, gồm: 
  - Người chưa đủ 18 tuổi và người đã nghỉ hưu;
  - Các đối tượng đang hưởng trợ cấp, phụ cấp theo Pháp lệnh;
  - Người khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật;
  - Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động, trợ cấp xã hội;
  - Người đang học tại các trường thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
  - Người mất năng lực hành vi dân sự.
  *) Mức vận động ủng hộ:
  - Đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và lực lượng vũ trang: mỗi người ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương.
  - Đối với các hộ gia đình: ủng hộ tối thiểu là 20.000 đồng/hộ.
  - Đối với các doanh nghiệp, tổ chức và nhà hảo tâm: ủng hộ tiền mặt vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa và trực tiếp hỗ trợ làm nhà ở, phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, giúp đỡ đối tượng người có công với cách mạng đồng thời, thông báo mức đóng góp cho chính quyền địa phương, Ban quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cấp tỉnh hoặc cấp huyện để tổng hợp.
  Theo các văn bản trên, việc ủng hộ tối thiểu 01 ngày lương là mức vận động ủng hộ. Tuy nhiên, việc ủng hộ, đóng góp vào Quỹ Đền ơn đáp nghĩa là trách nhiệm của công dân, thể hiện sự tri ân, biết ơn sự hy sinh tính mạng, cống hiến xương máu, công sức của liệt sĩ, thương bệnh binh, người có công với cách mạng trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.
   

   Các câu hỏi khác
 •        Ông Hoàng Nhật Toán; địa chỉ: tổ 3, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái.
 •        Phan Vũ Ngọc Khánh; cư trú xã Đông Đô, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình.
 •        Câu hỏi của công dân trên ứng dụng Yên Bái S
 •        Ông Phạm Quang Vụ; cư trú tại: xã Nghĩa Tâm, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
 •        Công dân Nguyễn Ngọc Hậu / Địa chỉ: thôn Nước Mát xã Âu Lâu thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái
 • ĐẶT CÂU HỎI


    

  Liên kết khác