Yên Bái dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lao động, người có công và xã hội năm 2021

Ngày xuất bản: 11/01/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1318

 

YênBái - Ngày 11/1, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có Phó chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

 

Năm 2020, dù ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song những lĩnh vực về lao động, người có công và xã hội cơ bản hoàn thành các mục tiêu đề ra. Ngành lao động - thương binh và xã hội (LĐ-TB và XH) đã hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về lao động, người có công và xã hội đảm bảo đồng bộ, khả thi và hội nhập. 
 
Cả nước đã tuyển sinh nghề 2,28 triệu người, đạt 100,9% kế hoạch; mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) được rà soát, sắp xếp theo lộ trình, với trên 1.900 cơ sở GDNN, nhận thức về học nghề, GDNN có chuyển biến mạnh mẽ, vị thế và vai trò của hệ thống GDNN được nâng cao.
 
Thị trường lao động trong năm có nhiều biến động, lực lượng lao động có xu hướng giảm, tình trạng thất nghiệp diễn biến khó lường. Đã giải quyết việc làm cho 1,348 triệu người, đạt gần 84% kế hoạch. 
 
Thực hiện tốt các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, tiền lương, quan hệ lao động, an toàn vệ sinh lao động. 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, chiếm 32,2% lực lượng lao động trong độ tuổi, trên 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp. 
 
Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, đời sống của người có công và thân nhân ngày càng được nâng cao. Đến nay, 99,7% hộ gia đình có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. 
 
Các lĩnh vực xã hội được thực hiện đồng bộ và hiệu quả; trong đó, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững, thu nhập của người nghèo được nâng lên, đời sống được cải thiện rõ rệt, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,75%. Đã hỗ trợ hàng nghìn dự án phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng các mô hình giảm nghèo. 
 
Đã có 32 huyện nghèo, 103 xã đặc biệt khó khăn thoát khỏi tình trạng khó khăn, 550 xã và 1.286 thôn hoàn thành Chương trình 135. 
 
Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được đẩy mạnh, xây dựng môi trường sống an toàn, thực hiện đầy đủ quyền trẻ em…
 
Năm 2021, công tác lao động, người có công và xã hội phấn đấu đảm bảo ổn định và phát triển thị trường lao động, nhằm huy động và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất lượng GDNN, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với chuyển dịch cơ cấu lao động. 
 
Phát triển hệ thống an sinh xã hội toàn diện tiến tới mục tiêu bao phủ toàn dân,  thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. Cải thiện, nâng cao đời sống người có công, người nghèo, đối tượng yếu thế trong xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững.
 
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị, ngành LĐ-TB và XH tiếp tục chủ động, linh hoạt thực hiện chỉ đạo của Chính phủ thực hiện hiệu quả "mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội trong trạng thái bình thường mới. Tiếp tục cơ cấu đào tạo nghề theo cấp trình độ và ngành nghề theo kịp yêu cầu của thị trường lao động. 
 
Chú trọng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao theo hướng ứng dụng, thực hành, bảo đảm đáp ứng nhu cầu nhân lực, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế. 
 
Nâng cao tỷ lệ bao phủ của bảo hiểm xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp. đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đáp ứng tốt hoạt động quản lý, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ về lao động, người có công và xã hội.
 
Nguồn Báo Yên  Bái điện tử