Yên Bái: Triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện

Ngày xuất bản: 22/02/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 275

 hiều ngày 22/2, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh phối hợp với Bưu điện tỉnh Yên Bái tổ chức tổng kết đề án chi trả trợ cấp hàng tháng qua hệ thống Bưu điện và ký kết hợp đồng triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn toàn tỉnh.


Hai đơn vị ký kết hợp đồng triển khai đề án chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng
qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn tỉnh

Trong 5 năm qua, (từ 2016 - 2020), hai đơn vị đã phối hợp triển khai thực hiện tốt công tác chi trả các khoản trợ cấp xã hội qua hệ thống Bưu điện. Trong đó đã đảm bảo thực hiện chi trả các khoản trợ cấp xã hội đúng đối tượng được hưởng, kịp thời, không để xảy ra các vụ việc mất an toàn trong chi trả. Đã chi trả cho 24.567 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí là 500,96 tỷ đồng. Tỷ lệ chi trả bình quân hàng tháng đạt 99,7%.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện đề án chi trả trợ cấp xã hội và đề xuất một số giải pháp trong thời gian tới như tham mưu với chính quyền địa phương thực hiện miễn lệ phí xác nhận cho các đối tượng hưởng chính sách bảo trợ xã hội khi làm giấy ủy quyền cho người khác nhận thay; thống nhất mẫu sổ lĩnh tiền trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng cho các đối tượng thụ hưởng; tiếp tục tập huấn, nâng cao chất lượng chi trả và quản lý đối tượng thụ hưởng…