Thông tư số 23/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15/8/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử

Ngày xuất bản: 23/08/2017 11:49:00 CH
Lượt đọc: 846

File tải về: TT23BLĐTBXH

Liên kết khác