Thông tư số 15/2017/TT-BLĐTBXH ngày 08/6/2017 của Bộ Lao động - TBXH quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp.

Ngày xuất bản: 19/06/2017 1:20:00 CH
Lượt đọc: 1861

Tin khác:

Liên kết khác