Thông tư liên tịch số 66/2014/TTLT/BQP-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 75/2013/QĐ-TTg về chế độ, chính sách đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1421

 

Thông tin văn bản 66/2014/TTLT/BQP-BTC
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 66/2014/TTLT/BQP-BTC
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 75/2013/QĐ-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách và công tác bảo đảm đối với tổ chức, cá nhân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ
Ngày ban hành 13/06/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Liên Bộ  Nguyễn Công Nghiệp  Nguyễn Thành Cung 
Chuyên mục Người có công  
Tệp đính kèm
Tin khác: