THÔNG TƯ Hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành lao động, người có công và xã hội trong cơ quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực lao động, người có công và xã hội

Ngày xuất bản: 25/10/2023 7:40:00 SA
Lượt đọc: 1297

Tài liệu đính kèm:

TT-10.pdf

Tin khác:

Liên kết khác