Quyết định số 1413/QĐ-UBND ngày 09/8/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực Trẻ em thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 16/08/2017 12:23:00 SA
Lượt đọc: 1027

Liên kết khác