Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16/07/2012 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1252

Ngày 16/07/2012, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng.

Theo đó, đối tượng hưởng ưu đãi theo quy định cũ là “anh hùng lao động” nay được quy định cụ thể là “Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến”, các đối tượng được hưởng ưu đãi khác không có sự thay đổi là người có công với cách mạng: Người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19 tháng Tám năm 1945; Liệt sĩ; Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh; Người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; Người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày; Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế; Người có công giúp đỡ cách mạng; Thân nhân của người có công với cách mạng.

Các đối tượng trên được hưởng nhiều chính sách ưu đãi hơn, cụ thể người có công với cách mạng và thân nhân bên cạnh việc nhận các khoản trợ cấp, phụ cấp còn được đóng bảo hiểm y tế (BHYT), điều dưỡng phục hồi sức khỏe, ưu tiên trong tuyển sinh, tạo việc làm, hỗ trợ nhà ở. Người phục vụ bà mẹ Việt Nam anh hùng tại gia đình; thân nhân của Anh hùng LLVT, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến bao gồm cha, mẹ, vợ chồng, con đi học được nhà nước hỗ trợ thêm BHYT.

Bên cạnh đó, Pháp lệnh còn mở rộng các trường hợp được công nhận liệt sỹ, thương binh, bệnh binh như: hy sinh hay bị thương dẫn tới suy giảm khả năng lao động khi đang trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ do cơ quan có thẩm quyền giao; trực tiếp làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, diễn tập phục vụ quốc phòng, an ninh có tính chất nguy hiểm.

Đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, chỉ hỗ trợ những người đã tham gia công tác, chiến đấu, phục vụ chiến đấu từ tháng 8/1961 đến ngày 30/4/1975. Trợ cấp hàng tháng sẽ căn cứ vào mức độ suy giảm khả năng lao động theo các mức cụ thể từ 21% đến 40%, từ 41% đến 60%, từ 61% đến 80% và từ 81% trở lên.

Pháp lệnh cũng bổ sung thêm một số chế độ ưu đãi với người có công với cách mạng như: Trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với thân nhân của 02 liệt sĩ trở lên; ưu tiên trong tuyển sinh và tạo việc làm, ưu đãi trong giáo dục, đào tạo và dạy nghề đối với con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; điều dưỡng phục hồi sức khỏe 02 năm/lần đối với bệnh binh. Trường hợp bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên được điều dưỡng phục hồi sức khỏe hàng năm.

Riêng đối với người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo mức suy giảm khả năng lao động dưới 81% thì tiếp tục hưởng chế độ cho đến ngày 31/12/2012 và được chuyển sang hưởng trợ cấp của người suy giảm khả năng lao động từ 41% đến 60% kể từ ngày 01/01/2013.

Pháp lệnh này thay thế Pháp lệnh số 35/2007/PL-UBTVQH11 ngày 02/07/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/09/2012.

Download file

Liên kết khác