Nghị định 145/2020/NĐ-CP: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Ngày xuất bản: 31/12/2020 9:52:00 SA
Lượt đọc: 291

 

 

Nghị định 145/2020/NĐ-CP: quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số nội dung về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Tải file tại đây:NĐ145.signed

 

Tin khác: