Năm 2020, Yên Bái giảm trên 9.700 hộ nghèo

Ngày xuất bản: 06/01/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1221

 

YênBái - Toàn tỉnh đã giảm được 9.714 hộ nghèo với tỷ lệ đạt 4,52%, đạt 113% so với mục tiêu Kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra.

Các phòng chức năng của Sở LĐTBXH ký giao ước thi đua năm 2021.
Các phòng chức năng của Sở LĐTBXH ký giao ước thi đua năm 2021.

 

Ngày 6/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021.
 
Năm 2020, Sở đã ban hành trên 9.000 văn bản hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, đơn vị thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo đúng thể thức, thẩm quyền và nội dung theo quy định. 
 
Toàn tỉnh đã hỗ trợ tạo việc làm cho 21.381/18.000 lao động, đạt 118,7% kế hoạch. Trong đó, hỗ trợ phát triển kinh - tế xã hội 13.272 người; vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm cho 1.500 người; xuất khẩu lao động 197 người và cung ứng đi làm việc ở ngoài tỉnh 6.403 người. 
 
Công tác giáo dục nghề nghiệp được chú trọng. Trong năm đã tuyển sinh đào tạo cho 20.386/17.500 người đạt 116,4% kế hoạch, trong đó cao đẳng nghề 1.527 người, trung cấp nghề 2.551 người, sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng là 16.308 người, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 63,22%. 
 
Toàn tỉnh cũng đã chuyển dịch được 8.007/6.300 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp đạt 127,1%, thuộc các lĩnh vực chủ yếu như sản xuất công nghiệp, xây dựng, du lịch, kinh doanh…
 
Thực hiện Đề án nhà ở năm 2020, toàn tỉnh có 778 hộ được hỗ trợ về nhà ở , trong đó làm mới 616 căn, sửa chữa 162 căn với kinh phí gần 28 tỷ đồng. 
 
Công tác giảm nghèo - bảo trợ xã hội được đặc biệt quan tâm chú trọng. Với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương và sự ủng hộ đóng góp của người dân, toàn tỉnh đã giảm được 9.714 hộ nghèo với tỷ lệ đạt 4,52%, đạt 113% so với mục tiêu Kế hoạch số 170 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo cuối năm 2020 toàn tỉnh xuống còn 15.372 hộ, chiếm tỷ lệ 7,04%... 
 
Với nỗ lực cố gắng của toàn ngành, năm 2020 đã có 13 tập thể thuộc Sở LĐTBXH đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến, 238 cán bộ được công nhận Lao động tiên tiến…
 
Năm 2021, ngành phấn đấu giải quyết việc làm cho 19.500 lao động; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 2,05%, trong đó, huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%; quản lý và thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với trên 11 vạn hồ sơ người có công; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong các phòng chức năng…

Nguồn Báo Yên Bái điện tử tỉnh