Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 07/07/2021 2:47:00 CH
Lượt đọc: 89

 

Kế hoạch thực hiện Chương trình trợ giúp người khuyết tật giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Tải file pdf tại đây:kh30nkt

Tin khác:

Liên kết khác