Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1079

 Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 22/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Đề án "Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2016 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Yên Bái

 

File đính kèm: Kế hoạch số 194/KH-UBND

Liên kết khác