Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1245

 Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020

File đính kèm: Kế hoạch số 192/KH-UBND

Liên kết khác