Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1196

Kế hoạch số 140/KH-UBND ngày 22/8/2016 của UBND tỉnh Yên Bái thực hiện Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016 - 2020

File đính kèm: Kế hoạch số 140/KH-UBND

Liên kết khác