Hướng dẫn về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 04/08/2021 7:42:00 SA
Lượt đọc: 63

 Hướng dẫn về việc tuyển dụng, sử dụng, quản lý người lao động nước ngoài là chuyên gia, nhà quản lý, lao động kỹ thuật làm việc tại các doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, cá nhân, nhà thầu trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File pdf tải tại đây:HD08

Tin khác:

Liên kết khác