Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 26/08/2021 3:09:00 CH
Lượt đọc: 171

 Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 60/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp xã hội đối với các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Yên Bái

File pdf tải tại đây:11HD

Tin khác:

Liên kết khác