Dạy nghề

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 2417

1.

Xếp hạng trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh.

2.

Xếp hạng trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh.

3.

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

4.

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

5.

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.

6.

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục.

7.

Đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục.

8.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp chuyên nghiệp, cơ sở giáo dục khác và doanh nghiệp.

9.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

10.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề có vốn đầu tư nước ngoài.

11.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trung tâm dạy nghề công lập, tư thục.

12.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dạy nghề đối với trường trung cấp nghề công lập, tư thục.

13.

Quyết định cho phép thành lập trường trung cấp nghề tư thục thuộc tỉnh.

14.

Quyết định thành lập trung tâm dạy nghề công lập trực thuộc tỉnh.

15.

Quyết định cho phép thành lập trung tâm dạy nghề tư thục thuộc tỉnh.

16.

Thủ tục Quyết định thành lập trường trung cấp nghề công lập trực thuộc tỉnh.

Tin khác:

Liên kết khác