Chương trình công tác Tuần 42 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:31:00 CH
Lượt đọc: 3095

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 06 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 42 (Từ ngày 09/10/2017 đến ngày 15/10/2017)

 

 

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

09/10/2017

- 8h00. Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU ngày 05/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với tập thể Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám đốc Sở.

- 8h00. Tập huấn Mô hình Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên.

- 8h00. Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc tại Hội trường khu A, Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

- 14h00. Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái và chia tay ông Trịnh Tiến Thanh – Nguyên Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

- 15h00. Chương trình gặp mặt doanh nghiệp và tôn vinh các danh hiệu doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu đã có thành tích trong hoạt động SXKD và công tác ASXH trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2017.

- 15h00. Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Ban Giám đốc Sở.

 

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

 

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội; Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh.

 

 

- Đ/c Giám đốc Sở; Phòng Dạy nghề.

 

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở.

 

 

 

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở; Phòng Dạy nghề.

Thứ ba

10/10/2017

- 8h00. Họp sơ kết 9 tháng về công tác Lao động, Người có công và Xã hội tại phòng họp tầng 2 Cơ quan Sở.

- 8h00. Điều dưỡng cán bộ thuộc diện tỉnh quản tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công từ ngày 10/10 – 17/10/2017.

- 13h30. Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu cơ sở giai đoạn 2011 – 2016 tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái.

- 15h00. Lế Bế mạc Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm cấp trường năm 2017 tại Trường Cao đẳng nghề Yên Bái.

- Ban Giám đốc Sở; Trưởng, phó phòng chuyên môn; Thủ trưởng các đơn vị thuộc Sở.

- Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh.

 

- Đ/c Phạm Tuấn Chung – PGĐ Sở.

 

 

- Phòng Dạy nghề.

 

Thứ

11/10/2017

- 9h00. Đoàn điều tra tai nạn lao động tại Xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

- 14h00. Họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động tại Lào Cai.

- Thanh tra Sở.

 

- Thanh tra Sở.

Thứ năm

12/10/2017

- 8h00. Hội thảo xây dựng Đề cương chi tiết Luật Thực hành Công tác xã hội tại thành phố Huế từ ngày 12/10 – 13/10/2017.

- 8h00. Tập huấn triển khai Luật Trẻ em cho cán bộ cấp huyện, xã thuộc huyện Văn Chấn tại thị xã Nghĩa Lộ.

- 8h00. Tập huấn cộng tác viên chăm sóc trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại huyện Lục Yên.

 

- 8h00. Đào tạo, tập huấn chuyên sâu về áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho cán bộ cấp huyện, xã tại huyện Văn Yên.

- Đ/c Giám đốc Sở; Phòng Bảo trợ xã hội; Trung tâm CTXH và BTXH.

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

 

- Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội.

 

 

Thứ sáu

13/10/2017

 

 

- 8h00. Tập huấn triển khai Luật Trẻ em cho cán bộ cấp huyện, xã thuộc huyện Mù Cang Chải, Trạm Tấu và thị xã Nghĩa Lộ tại thị xã Nghĩa Lộ.

- 8h00. Đoàn điều tra tai nạn lao động tại Nhà máy xi măng, Công ty Cổ phần xi măng Yên Bình.

 

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

 

- Thanh tra Sở.

 

Thứ bảy

14/10/2017

- 8h00. Tập huấn trẻ em bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

- 8h00. Tập huấn Mô hình Ngôi nhà an toàn phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn.

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

Chủ nhật

15/10/2017

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Văn Chấn.

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Lục Yên.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

 

- Đ/c Nguyễn Bình Minh – TP Dạy nghề

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội

       

 

Liên kết khác