Chương trình công tác Tuần 41 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:30:00 CH
Lượt đọc: 3210

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 41/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 02 tháng 10 năm 2017

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 41 (Từ ngày 02/10/2017 đến ngày 08/10/2017)

 

 

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

02/10/2017

- 8h00. Hội nghị thẩm định Đề án phát triển kinh tế - xã hội các xã có tiềm năng phát triển công nghiệp khai khoáng trên địa bàn huyện Lục Yên giai đoạn 2017 – 2020 tại UBND tỉnh.

- 8h00. Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát Phòng giao dịch Ngân hành CSXH huyện Lục Yên.

- 8h00. Tập huấn công tác Bình đẳng giới và triển khai rà soát phiếu điều tra Đề án nâng cao năng lực cho cán bộ bình đẳng giới cấp xã tại huyện Mù Cang Chải.

- 19h30. Chương trình “Đêm hội trăng rằm” đón tết Trung thu năm 2017 tại Sân Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- Đ/c Giám đốc Sở.

 

 

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Phòng Lao động – Việc làm.

 

- Đ/c Phạm Tuấn Chung – PGĐ Sở; Phòng Trẻ em và BĐG.

 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở; Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

Thứ ba

03/10/2017

- 19h30. Đoàn công tác của tỉnh tặng quà Trung thu cho trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội và BTXH tỉnh.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở; Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

Thứ

04/10/2017

- 8h00. Họp Ban Chấp hành Đảng bộ Sở mở rộng về việc Tỉnh ủy Yên Bái kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch số 51-KH/TU của BTV Tỉnh ủy đối với Đảng bộ Sở.

- Đi thăm và tặng quà cho trẻ em xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên nhân dịp tết Trung thu năm 2017.

- Ban Chấp hành Đảng bộ Sở; Ban Giám đốc Sở.

 

- Lãnh đạo Sở; Phòng Trẻ em  và Bình đẳng giới.

Thứ năm

05/10/2017

- 8h00. UBND huyện Văn Chấn tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ Nguyễn Lĩnh Đồng, Nguyễn Văn Bảo, Hoàng Văn Kỷ tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Văn Chấn.

- 9h00. Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2017 – 2022 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 9h00. Đoàn thanh tra điều tra tai nạn lao động tại Trạm cắt 373 Z1 Đại Lịch, xã Tân Thịnh, huyện Văn Chấn.

- Lãnh đạo Sở; Phòng Người có công.

 

 

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở; Đoàn Thanh niên Sở.

 

- Thanh tra Sở.

Thứ sáu

06/10/2017

- 8h00. Thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh kiểm tra, giám sát Phòng giao dịch Ngân hành CSXH huyện Yên Bình.

- 8h00. Hội nghị triển khai mô hình Ngôi nhà an toàn phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em tại xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình.

- 8h30. Ban Chỉ đạo Trung ương giám sát việc dạy nghề cho lao động nông thôn tại tỉnh Yên Bái.

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Phòng Lao động – Việc làm.

 

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

- Đ/c Giám đốc Sở; Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở; Phòng Dạy nghề.

Chủ nhật

08/10/2017

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Trấn Yên.

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Văn Yên.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

- Đ/c Nguyễn Bình Minh – TP Dạy nghề

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Nguyễn Khánh Hội

       

 

Liên kết khác