Báo cáo Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2013, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2014 của ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 25/05/2015 4:07:59 SA
Lượt đọc: 2076

 File tải về: Baocaonam2013

 Phụ biểu đính kèm: Phubieu

Liên kết khác