BÁO CÁO Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội tháng 2, nhiệm vụ tháng 3 năm 2017

Ngày xuất bản: 01/03/2017 12:00:00 SA
Lượt đọc: 2094

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội
tháng  2, nhiệm vụ tháng 3 năm 2017
 
 
 Thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác lao động, người có công và xã hội tháng 2 và nhiệm vụ tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:
 
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 2.
1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu.
- Chỉ tiêu giải quyết việc làm: Trong tháng 2, đã hỗ trợ giải quyết việc làm mới cho 541 lao động, trong đó: Từ phát triển kinh tế xã hội: 502 lao động; Từ xuất khẩu lao động: 04 lao động (theo Chương trình EPS); Đi làm việc tại tỉnh ngoài: 35 lao động.
- Chỉ tiêu Dạy nghề: Tháng 2/2017 đã tuyển mới 365 người trình độ sơ cấp nghề.
- Chỉ tiêu cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội: Tổng số học viên hiện có mặt tại Trung tâm đến nay là 236học viên (gồm: 220 học viên bắt buộc và 16 học viên tự nguyện). Tổng số học viên mới vào từ ngày 01/01/2017 đến nay là 34 học viên. Tổng số bệnh nhân điều trị tại cơ sở Methadone của Chi cục Phòng, chống tệ nạn xã hội là 148 bệnh nhân; tại cơ sở của Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội là 18 bệnh nhân.
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước các lĩnh vực do ngành quản lý.
2.1. Lĩnh vực Lao động, việc làm.
- Trình UBND tỉnh chấp thuận các vị trí công việc sử dụng lao động người nước ngoài cho Công ty Cổ phần Đầu tư SPG - Chi nhánh tỉnh Yên Bái, Công ty Liên doanh Canxi Cacbonat YBB, Công ty TNHH Daeseung Global.
- Trong tháng 02 năm 2017, Sở đã thẩm định, cấp  mới 01 phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh.
- Trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động khen thưởng cho 02 đơn vị, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2016.
- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu thực hiện mức lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2017.
- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu, các lâm trường, rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương kế hoạch năm 2016 theo quy định tại Nghị định 51, nghị định 52/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ; Hướng dẫn công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ thực hiện rà soát, điều chỉnh lại quỹ tiền lương theo quy định tại Nghị định số 53/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ.
- Hướng dẫn các công ty TNHH MTV do UBND tỉnh làm chủ sở hữu, công ty có cổ phần có vốn góp của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ về hồ sơ báo cáo xác định quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện của Thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, Kiểm soát viên, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng năm 2016.
- Xây dựng lịch thẩm định và phối hợp với Sở Tài chính thẩm định quỹ tiền lương thực hiện năm 2016 của người lao động và người quản lý các công ty TNHH MTV do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu, các lâm trường; công ty cổ phần có vốn góp của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ: Công ty TNHH NN MTV Xổ số kiến thiết Yên Bái; Công ty TNHH Đại Lợi; Công ty TNHH Nghĩa Văn; Công ty TNHH Tân Phú và 04 Công ty lâm nghiệp.
- Thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ cho người lao động khi cổ phần hóa doanh nghiệp của 4 Công ty lâm nghiệp: Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Việt Hưng; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Yên Bình; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Thác Bà; Công ty TNHH Một thành viên Lâm nghiệp Ngòi Lao.
- Thẩm định và ra thông báo đăng ký nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cho Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn; Công ty cổ phần Hữu nghị Quốc tế; Công ty TNHH Thực phẩm Phú Tài.
-Trong tháng 02, Trung tâm Dịch vụ việc làm thuộc Sở đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 71 người, với tổng số tiền 634.236.812 đồng (trong đó hỗ trợ học nghề cho 03 người với tổng số tiền 11 triệu đồng); Tư vấn giới thiệu việc làm cho 85 người lao động.
2.2. Công tác Dạy nghề.
- Trình UBND tỉnh dự thảo kế hoạch tổ chức bàn giao chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo sang Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp chuẩn bị tổ chức Hội thi tay nghề giỏi học sinh, sinh viên và Hội thi thiết bị dạy nghề tự làm tỉnh Yên Bái lần thứ II năm 2017.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác giáo dục nghề nghiệp năm 2017.
- Rà soát danh mục thiết bị dạy nghề đề xuất đầu tư của Trường Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ năm 2017.
- Đề nghị Trường Trung cấp nghề DTNT Nghĩa Lộ báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư của các nghề trọng điểm theo yêu cầu của Bộ LĐ-TBXH.
- Đồng ý cho phép Trường Cao đẳng nghề Việt – Hàn phối hợp tuyển sinh đào tạo nghề trên địa bàn tỉnh.
2.3. Công tác người có công.
- Công tác giải quyết chính sách: Trong tháng thẩm định, ra quyết định và giải quyết 93 lượt hồ sơ người có công.
- Hướng dẫn Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số nội dung điều chỉnh chế độ trợ cấp theo Thông tư 22/2016/TT-BLĐTBXH.
2.4. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội.
- Hướng dẫn, đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố tổng hợp, lập danh sách hộ nghèo năm 2017 theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản để có căn cứ thực hiện các chính sách theo quy định.
- Thẩm định ban hành Quyết định tiếp nhận 01 đối tượng là người cao tuổi vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm CTXH-BTXH.
- Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong việc triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố rà soát tình hình thiếu đói giáp hạt năm 2017.
          2.5. Công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.
- Tổ chức Hội thảo khởi động Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em do Tổ chức TNTG tài trợ ngày 09/2/2017; Phối hợp với Tổ chức TNTG Việt Nam khảo sát đầu vào Dự án Chấm dứt bạo lực trẻ em tại huyện Lục Yên từ ngày 20/2 đến ngày 1/3/2017.
- Xây dựng Kế hoạch tập huấn rà soát, thống kê trẻ em năm 2017.
- Tổ chức Hợp đồng hỗ trợ 41 triệu đồng và dụng cụ nổi cho Huyện Đoàn Yên Bình thực hiện Dự án đóng thuyền đưa học sinh đi học qua hồ Thác Bà tại xã Yên Thành, huyện Yên Bình.
- Tổ chức thăm và tặng quà trị giá 2 triệu đồng từ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cho 01 trẻ em cư trú tổ 27, phường Yên Thịnh, TP Yên Bái – là nạn nhân vụ tai  nạn giao thông nghiêm trọng.
2.6. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
- Thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận và điều trị cho học viên cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục lao động xã hội và bệnh nhân điều trị tại cơ sở điều trị Methadone.
- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển khai thực hiện việc đổi tên Trung Tâm Chữa bệnh-Giáo dục Lao động Xã hội thành Cơ sở cai nghiện tỉnh Yên Bái trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội.;
- Xây dựng Kế hoạch 08/KH-LĐTBXH ngày 06/02/2017 của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội về việc kiểm tra liên ngành thực hiện Pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2017;
- Tổ chức lấy ý kiến các Sở, ngành, các địa phương vào Quy chế phối hợp lập hồ sơ và tổ chức cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh;
2.7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư.
- Xây dựng Kế hoạch, đề cương thanh tra liên ngành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về An toàn, vệ sinh lao động nhân dịp tháng An toàn,    vệ sinh lao động lần thứ nhất năm 2017;
- Trong tháng có 12 lượt đối tượng đến hỏi về chính sách lao động, chính sách Người có công.
2.8. Công tác đảm bảo hoạt động chung
- Đảm bảo kịp thời và đầy đủ các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành, bao gồm: Kinh phí thực hiện các chương trình dự án, kinh phí Trung ương thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công. Đồng thời có trách nhiệm tham mưu cho Lãnh đạo Sở tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được giao đúng qui định hiện hành.
- Hoàn thiện đối chiếu sử dụng các nguồn kinh phí dự toán tại kho bạc nhà nước để lập văn bản đề nghị chuyển nguồn kinh phí sang sử dụng năm 2017. Lập báo cáo quyết toán sử dụng các nguồn kinh phí quý IV và năm 2016.
- Xây dựng và ban hành nhiều văn bản đôn đốc, chỉ đạo: ban hành Chương trình công tác năm 2017; chuẩn bị báo cáo, hồ sơ, tài liệu phục vụ Đoàn kiểm tra giám sát của Đại biểu quốc hội về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016 của ngành; Hoàn thiện hồ, sơ, thủ tục giải quyết bảo hiểm xã hội cho 01 viên chức nghỉ hưu;
 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG.
Trong tháng 2, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện, các Trung tâm Dạy nghề- Giáo dục thường xuyên; các đơn vụ sự nghiệp, đơn vị trực thuộc Sở, các phòng chuyên môn triển khai sớm việc giao chỉ tiêu kế hoạch, làm tốt hơn nữa công tác tham mưu, đề xuất cách thức tổ chức các hoạt động cụ thể và các giải pháp có tính khả thi cao, phù hợp với thực tiễn của địa phương.
Công tác cải cách hành chính, tiếp công dân; giải quyết theo chế độ một cửa được duy trì, tuân thủ đúng quy của pháp luật đồng thời thực hiện theo hướng đáp ứng sự hài lòng của người dân.
 
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3 NĂM 2017.
1. Lĩnh vực lao động - việc làm.
- Phối hợp với Cục Việc làm, các đơn vị Dịch vụ việc làm, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, các trường nghề và các doanh nghiệp tổ chức hội nghị triển khai các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại Việt Nam, trên địa bàn tỉnh Yên Bái.
- Tiếp tục thẩm định hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người lao động làm việc tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái; tiếp tục thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài của các đơn vị, doanh nghiệp.
- Hướng dẫn các công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2017 của người lao động và người quản lý của công ty.
- Tham gia Tổ giúp việc Ban chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Yên Bình, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thác Bà, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngòi Lao, Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Việt Hưng.
- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện ký kết hợp đồng lao động, xây dựng và đăng ký thang lương, bảng lương; đăng ký nội quy lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; Thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp gửi đến đăng ký.
2. Công tác dạy nghề
- Xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu và kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn đợt 2, năm 2017 từ nguồn ngân sách trung ương.
- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố xây dựng phương án phân bổ chỉ tiêu và kinh phí về đào tạo nghề cho người khuyết tật.
- Phối hợp với Sở Giáo dục và đào tạo chuẩn bị các thủ tục nhận bàn giao chức năng quản lý nhà nước về Giáo dục nghề nghiệp.
- Xây dựng kế hoạch và đi kiểm tra giám sát dạy nghề tại các huyện, thị xã, thành phố và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
- Tổ chức Hội nghị tuyển sinh dạy nghề năm 2017.
- Tiếp tục thẩm định, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định tại thông tư số 25/2015/TT-BLĐTBXH ngày 13/7/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định về đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp trình độ sơ cấp.
3. Lĩnh vực người có công
-Tập trung giải quyết các hồ sơ về chế độ chính sách của người có công đảm bảo kịp thời, đúng chế độ quy định.
- Phối hợp với Trung tâm điều dưỡng người có công và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để triển khai điều dưỡng tập trung năm 2017;
- Chuẩn bị các điều kiện phối hợp thực hiện dự án triển khai phần mềm quản lý hồ sơ người có công;
- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức sơ kết việc thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở (giai đoạn 1);
4. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội.
- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp hạt đầu năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Hoàn thành việc tổng hợp, lập danh sách hộ nghèo năm 2017 theo tiêu chí thu nhập và hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Hoàn thiện Đề án quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2025 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban công tác Người cao tuổi tỉnh.
- Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động cung cấp dịch vụ người khuyết tật cho Trung tâm can thiệp sớm Hy vọng.
- Rà soát đối tượng, xây dựng kế hoạch mua xe lăn cho các đối tượng bảo trợ xã hội bị khuyết tật chân không tự đi lại được có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
- Xây dựng các kế hoạch triển khai hoạt động về công tác giảm nghèo, nghề công tác xã hội đã bố trí kinh phí từ ngân sách địa phương.
-  Đảm bảo thực hiện tiếp nhận và quản lý tốt đối tượng được nuôi dưỡng chăm sóc tập trung tại Trung tâm Công tác xã hội - Bảo trợ xã hội.     
- Thực hiện đầy đủ các chế độ đối với đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới.
- Tập huấn cho cán bộ cấp huyện, xã về việc rà soát, thống kê, cập nhật thông tin dữ liệu trẻ em.
- Phối hợp với Văn phòng Dự án tại Hà Nội điều tra số liệu cơ bản của dự án Chấm dứt bạo lực bạo lực tại 2 huyện/ 10 xã.  
- Tổ chức đưa trẻ em bị sứt môi, hở hàm ếch đi Hà Nội phẫu thuật ngày 20/3/2017.
6. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội
          - Tiếp tục tiếp nhận học viên cai nghiện, xét duyệt hồ sơ của bệnh nhân đăng ký điều trị Methadone;
- Triển khai kế hoạch số 101b/KH-PCTNXH ngày 21/12/2016 về thực hiện Dự án phát triển hệ thống dịch vụ hỗ trợ người cai nghiện ma túy, quản lý sau cai và nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy năm 2016 ( lần 1)
- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng;
- Triển khai kế hoạch 102b/KH-SLĐTBXH ngày 21/12/2016 về Chương trình hành động phòng, chống mại dâm  năm 2016-2017.
- Tổ chức kiểm tra liên ngành 178 theo kế hoạch;
- Xây dựng kế hoạch hành động truyền thông về đường dây nóng phòng, chống mua bán người 18001567 năm 2017.
7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư
          - Hoàn thiện đề cương thanh tra đối với doanh nghiệp gửi Thanh tra tỉnh, tham gia đoàn thanh tra do thanh tra tỉnh thành lập;
          - Hoàn thiện và gửi hồ sơ pháp lý vụ việc ông Nguyễn Văn Thắng đến Tòa án nhân dân tỉnh Yên Bái;
- Tổ chức tiếp nhận và giải quyết đơn thư; tiếp công dân đảm bảo thường xuyên, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của đối tượng.
- Điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động phát sinh theo thẩm quyền.
8. Công tác đảm bảo hoạt động chung
Đảm bảo đủ, kịp thời các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành (kể cả công việc thường xuyên và công việc đột xuất). Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, đúng chế độ, chính sách.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản mới, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành, cổng thông tin điện tử của tỉnh. 

Liên kết khác