Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm của UBQG VSTBPN

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1527

Ngày 3-8-2012 tại trụ sở Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Quốc gia Vì sự Tiến bộ của Phụ nữ (UBQG VSTBPN) Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và kế hoạch công tác 6 tháng cuối năm 2012.

Tham dự, có Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia; ông Phạm Ngọc Tiến, Vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới; đại diện lãnh đạo các Bộ, Ban, ngành cùng toàn thể cán bộ của UBQG VSTBPNVN.

Trong 6 tháng đầu năm 2012, các cấp, ngành tiếp tục nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và tập trung tháo gỡ những khó khăn, ổn định kinh tế vĩ mô và đảm bảo an sinh xã hội.

Theo báo đánh giá tình hình giới tại Việt Nam năm 2011 của các Tổ chức quốc tế, thời gian qua, Việt Nam đã đạt kết quả tương đối tốt về bình đẳng giới trong các lĩnh vực như giáo dục, lao động và việc làm. Đồng thời, đã có những thành tựu tốt hơn các nước khác có mức phát triển kinh tế tương tự hoặc thậm chí cao hơn. Chính phủ Việt Nam đã đi xa hơn các quốc gia khác trong viêc thực hiện các thay đổi pháp luật và chương trình xã hội nhanh chóng để thể chế chế hóa vấn đề bình đẳng giới…Sự ghi nhận tích cực này có ý nghĩa rất lớn, đã khích lệ Việt Nam tiếp tục nỗ lực để thúc đẩy thực hiện thành công các mục tiêu về bình đẳng giới.

Ngoài ra, trong năm 2012, một số nội dung trọng tâm liên quan đến bình đẳng giới cũng đã được tập trung triển khai tổ chức như: Sơ kết 05 năm thực hiện luật Bình đẳng giới và Nghị quyết 11-NQ/TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước. Cũng trong tháng 7 vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Sở, Ban, ngành Tổ chức Lễ phát động cuộc thi “Tìm hiểu chính sách, pháp luật về Bình đẳng giới” trên quy mô toàn quốc. Đây là cơ hội tốt để các cán bộ làm công tác này và các vấn đề liên quan tạo được sự lan tỏa rộng rãi hơn của chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong xã hội. Bên cạnh đó, đây cũng là năm đầu tiên các Bộ, ngành, địa phương triển khai Chương trình Quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 với nguồn kinh phí được cấp từ Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Thị Hải Chuyền cho biết, thời gian qua, UBQG VSTBPN cùng các thành viên, các địa phương đã hoàn thành nhiệm vụ đề ra, trong đó nổi bật là công tác kiểm tra tại các Bộ, ngành, địa phương; nâng cao tuyên truyền nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN; tiếp tục duy trì và mở rộng các quan hệ hợp tác quốc tế song phương, đa phương nhằm huy động sự hỗ trợ cả về kỹ thuật và kinh phí nhằm thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới và nâng cao vai trò vị trí của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, việc triển khai vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: hoạt động của Ban VSTBPN ở một số đơn vị còn chưa thiết thực, hiệu quả. Lãnh đạo một số đơn vị, địa phương chưa thật sự quan tâm đầy đủ và thường xuyên đến công tác bình đẳng giới và VSTBPN, đặc biệt là việc chuẩn bị cho công tác kiểm tra của Ủy ban Quốc gia, có nơi còn phó mặc cho cán bộ giúp việc và cơ quan thường trực.

Cũng tại Hội nghị, các thành viên của Ủy ban đã tập trung thảo luận và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong lĩnh vực truyên truyền và nhận thức về bình đẳng giới và VSTBPN.

 

 

Liên kết khác