Quyết định về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030.

Ngày xuất bản: 07/07/2021 2:56:00 CH
Lượt đọc: 109

 Quyết định  về việc phê duyệt Chương trình trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng giai đoạn 2021 – 2030.

file pdf tại tại đây:QĐ1929

Tin khác:

Liên kết khác