HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC VIỆC LÀM - ATLĐ

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1361

 HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC VIỆC LÀM - ATLĐ

 

 

1. Lĩnh vực Việc làm

Luật số 38/2013/QĐ ngày 16/11/2013 có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Nghị định 196/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm Dịch vụ việc làm

Nghị định số 03/2014/NĐ-CP ngày 16/01/2014 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật lao động về việc làm

Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 55/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành. 

Quyết định 1201/QĐ-TTg ngày 31/8/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2012-2015

2. Vốn 120

Quyết định 71/2005/QĐ-TTg ngày 05/4/2005 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý, điều hành Quỹ quốc gia giải quyết việc làm

Thông tư số 73/2008/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý, sử dụng vốn 120

- Thông tư số 14/2008/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện Quyết định 71/2005/QĐ-TTg và Quyết định 15/2008/QĐ-TTG về vốn 120.

Thông tư số 161/2010/TT-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện quy chế xử lý nợ rủi ro tại Ngân hàng chính sách.

3. An toàn vệ sinh lao động

Quyết định 2281/QĐ-TTg về chương trình quốc gia về An toàn lao động, vệ sinh lao động giai đoạn 2011-2015

Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH hướng dân công tác huấn luyện an toàn lao động

4. Xuất khẩu lao động

Luật 72/2006/QH11 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 126/2007/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng

Quyết định 71/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Hỗ trợ các huyện nghèo đẩy mạnh xuất khẩu lao động góp phần giảm nghèo bền vững giai đoạn 2009-2020.

Thông tư số 21/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội : Hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

5. Quản lý lao động ngoài nước

Nghị định số 102/2013/NĐ-CP ngày 05/9/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam

Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 102/2013/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

Liên kết khác