HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1415

 HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LĨNH VỰC NGƯỜI CÓ CÔNG

 

 

 

1. Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH11 ngày 16/7/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội:s Pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 9/4/2013 của Chính phủ: Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (Thay thế Nghị định 54/2006/NĐ-CP; Nghị định 16/2007/NĐ-CP; Nghị định 89/2008/NĐ-CP).

Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2013 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ, thực hiện chế độ ưu đãi người có công (Thay thế Thông tư số 07/2006; 02/2007; 08/2009).

Thông tư liên tịch số 28/2013/TTLT-BLĐTBXH-BQP ngày 22/10/2013 của Liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Bộ Quốc phòng hướng dẫn xác nhận liệt sỹ, thương binh trong chiến tranh không còn giấy tờ

2. Pháp lệnh số 05/2012/UBTVQH13 ngày 20/10/2012 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước“Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Nghị định 56/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công về nhà ở.

Thông tư 09/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ người có công về nhà ở.

Thông tư liên tịch số 41/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH hướng dẫn khám giám định bệnh, tật, dị dạng, dị tật có liên quan đến phới nhiễm với chất độc hóa học đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ.

Liên kết khác