QĐ Ban hành Quy chế tạm thời cập nhật, sử dụng, khai thác, phê duyệt dữ liệu, thông tin của cơ sở dữ liệu về cán bộ, công chức, viên chức hợp đồng lao động tỉnh Yên Bái

Ngày xuất bản: 09/11/2023 7:41:00 SA
Lượt đọc: 1830

Tài liệu đính kèm:

2056-QD.pdf

Tin khác:

Liên kết khác