Nghị định số 59/2023/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định chi tiết một số điều của Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

Ngày xuất bản: 18/08/2023 4:17:00 CH
Lượt đọc: 1756

Tài liệu đính kèm:

N-59.pdf

Tin khác:

Liên kết khác