Ngành Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020

Ngày xuất bản: 06/01/2021 12:00:00 SA
Lượt đọc: 1575

 

CTTĐT - Sáng 6/1, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác lao động, người có công và xã hội năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các địa phương thực hiện tốt, đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Mặc dù do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Ban Giám đốc Sở đã kịp thời chỉ đạo các phòng chuyên môn, các đơn vị thuộc Sở tham mưu, tổ chức triển khai công việc một mặt đảm bảo nhiệm vụ chuyên môn, mặt khác đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh. Các chỉ tiêu của tỉnh giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, góp phần vào hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh Yên Bái.

Năm 2020 đã tuyển sinh đào tạo cho 20.386/17.500 người, đạt 116,4% kế hoạch; chuyển dịch được 8.007/6.300 lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp, đạt 127,1% kế hoạch. Trong năm đã thẩm định, giải quyết chế độ chính sách cho 7.443 lượt trường hợp, đảm bảo kịp thời, đúng quy định; đã giảm 9.714 hộ nghèo, tương ứng với giảm 4,52% so với cuối năm 2019, đạt 113% so với mục tiêu đề ra; giảm 2.234 hộ cận nghèo, tương ứng với giảm 1,1% so với cuối năm 2019. Trong năm qua đã thực hiện chi trả trợ cấp đầy đủ, đúng thời hạn, đúng chính sách, góp phần đảm bảo cuộc sống cho khoảng 24.800 đối tượng bảo trợ xã hội với kinh phí thực hiện khoảng 120 tỷ đồng. Toàn tỉnh đã hỗ trợ kịp thời cho 81 trường hợp bị thiệt hại do thiên tai, tai nạn rủi ro bất khả kháng. Cùng với đó, công tác bảo vệ trẻ em – bình đẳng giới; phòng chống tệ nạn xã hội; cải cách hành chính... được Sở tập trung thực hiện tốt.

Trong năm 2021, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội phấn đấu giải quyết việc làm cho 19.500 lao động; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 64,8%; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh trên 2,05% so với cuối năm 2020, trong đó 2 huyện Trạm Tấu và Mù Cang Chải giảm trên 6,5%; vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” toàn tỉnh đạt từ 27 tỷ đồng trở lên; quỹ “Bảo trợ trẻ em” toàn tỉnh thu được 2,2 tỷ đồng...

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, ngành sẽ tập trung thực hiện các giải pháp cụ thể. Trong đó sẽ tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương thực hiện nhiệm vụ tuyển sinh đào tạo, giải quyết việc làm và chuyển dịch cơ cấu lao động; tăng cường nguồn vốn cho quỹ phát triển việc làm, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận vốn; thực hiện đầy đủ kịp thời chế độ, chính sách cho người có công; tiếp tục tham mưu thực hiện đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ về giảm nghèo bền vững; tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, công tác thanh tra, kiểm tra, cải cách thủ tục hành chính...

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong các lĩnh vực. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh cũng đã công bố Quyết định khen thưởng thành tích công tác năm 2020 cho các tập thể và cá nhân thuộc ngành. Trong đó, có 13 tập thể đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”; 238 cá nhân đạt danh hiệu “lao động tiên tiến”, 46 cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái