Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 25/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường tiết hiệm điện giai đoạn 2023 -2025 và các năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Ngày xuất bản: 03/08/2023 5:38:00 CH
Lượt đọc: 1659

Tin khác:

Liên kết khác