Kế hoạch số 169/KH-UBND ngày 24/7/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về triển khai Nghị định số 13/2023/NĐ-CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ về bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Ngày xuất bản: 03/08/2023 5:33:00 CH
Lượt đọc: 1695

Tin khác:

Liên kết khác