KH Hỗ trợ đón công dân của tỉnh Yên Bái từ các vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ngày xuất bản: 04/08/2021 7:46:00 SA
Lượt đọc: 431

KH Hỗ trợ đón công dân của tỉnh Yên Bái từ các vùng dịch của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nguyện vọng trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

File pdf tải tại đây:KH184

Liên kết khác