HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VỀ AN SINH XÃ HỘI

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 1267

HỆ THỐNG CHÍNH SÁCH VỀ AN SINH XÃ HỘI

 

 

1. Người khuyết tật:

- Luật Người khuyết tật.

- Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật người khuyết tật.

- Thông tư 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2012 của Bộ Lao động – Thương binh và xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành mộ số điều của Luật người khuyết tật;

- Thông tư liên tịch số 34/2012/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 28/12/2013 của Liên Bộ Y tế, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định chi tiết về việc xác định mức độ khuyết tật do hội đồng xác định y khoa thực hiện;

- Thông tư liên tịch số 37/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT-BTC-BGDĐT ngày 28/12/2012 của liên bộ Lao động – Thương binh và xã hội, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện.

2. Về chính sách bảo trợ xã hội:

Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội.

3. Chính sách giáo dục:

Nghị định 74/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 49/2010/NĐ-CP quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015.

4. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, cận nghèo

- Quyết định 705/QĐ-TTg ngày 8/5/2013 cuả Thủ tướng chính phủ về việc nâng mức đóng Bảo hiểm y tế cho một số đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo.

PHÒNG BẢO TRỢ XÃ HỘI 

 

Tin khác:

Liên kết khác