CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC VÀ ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1. TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.852.350

Fax

02163.854.353

Email

ttgtvieclam.sldtbxh@yenbai.gov.vn

ttgtvtlyenbai@ yahoo.com.vn.

Giám đốc

Lưu Mạnh Dũng

Điện thoại

02163.854.077

Phó Giám đốc

Hoàng Duy Triều

Điện thoại

02163.850.385

Phó Giám đốc

Trần Trọng Giáp

Điện thoại

 

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Tổ chức - Hành chính - Tài vụ

2.

Phòng Bảo hiểm thất nghiệp

3.

Phòng Đào tạo - Tư vấn giới thiệu việc làm

2. TRUNG TÂM CÔNG TÁC XÃ HỘI VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.852.105

Fax

02163.850.412

Email

Baotroxahoi.sldtbxh@yenbai.gov.vn

Giám đốc

Phạm Công Quyết

Điện thoại

02163.850.412

Phó Giám đốc

Lê Thị Hồng Nhung

Điện thoại

02163.890.621

Phó Giám đốc

Lân Hương Ly

Điện thoại

02163.890.522

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Tổ chức – Hành chính

2.

Phòng Quản lý, Giáo dục

3.

Phòng Y tế - Nuôi dưỡng

4.

Phòng Công tác xã hội

3.  CƠ SỞ CAI NGHIỆN MA TÚY (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.508.201

Email

chuabenh.sldtbxh@yenbai.gov.vn

Giám đốc

Lê Công Huấn

Phó Giám đốc

Nguyễn Văn Yên

Phó Giám đốc

Lê Hồng Thủy

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Y tế - Phục hồi sức khỏe

2.

Phòng Dạy nghề - Lao động sản xuất

3.

Phòng Giáo dục – Hòa nhập cộng đồng

4.

Phòng Tổ chức – Hành chính

5.

Phòng Bảo vệ

6.

Phòng Quản lý sau cai nghiện

4.  TRƯỜNG TRUNG CẤP DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.872.494

Fax

02163.879.158

Email

daynghenghialo.sldtbxh@yenbai.gov.vn ;

 ttdnngialo@ gmail.com

Hiệu trưởng 

Lâm Tuấn Khanh

Phó Hiệu trưởng 

Triệu Sỹ Trường

Phó Hiệu trưởng 

Đinh Quang Tùng

Phó Hiệu trưởng 

Dương Quang Huấn

CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổ chức - Tài vụ

2.

Phòng Đào tạo

3.

Phòng Công tác học sinh và Quản trị, đời sống

4.

Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

5.

Khoa Điện – Điện tử

6.

Khoa Xây dựng

7.

Khoa Nông lâm nghiệp và Kỹ thuật tổng hợp

8.

Khoa May và Nghề truyền thống

9.

Trung tâm Thực hành sản xuất và hợp tác đào tạo

5. TRƯỜNG TRUNG CẤP LỤC YÊN (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.846.803

 Hiệu trưởng

Mông Thanh Dũng

Phó Hiệu trưởng 

Hứa Văn Lương

Phó Hiệu trưởng 

Phạm Thanh Sơn

CÁC PHÒNG, KHOA TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổ chức - Tài vụ

2.

Phòng Đào tạo

3.

Phòng Công tác học sinh và Quản trị, đời sống

4.

Khoa Nông – Lâm nghiệp

5.

Khoa Công nghệ - Mỹ thuật

6.

Khoa Điện – Điện tử

7.

Khoa Cơ khí - Xây dựng

8.

Khoa Văn hóa và Khoa học cơ bản

6. TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG TỈNH YÊN BÁI (Đơn vị sự nghiệp)

Điện thoại liên hệ của đơn vị

02163.512.501

Giám đốc

Lục Thị Vinh

Phó Giám đốc

Bùi Văn Yên

Phó Giám đốc

Phùng Quốc Việt

CÁC PHÒNG TRỰC THUỘC

1.

Phòng Hành chính – Tổng hợp

2.

Phòng Y tế - Điều dưỡng – Cấp dưỡng

 

Liên kết khác