Câu hỏi:

  • Vợ tôi sinh con ngày 30 tháng 10 năm 2011. Xin hỏi có được nghỉ theo chế độ mới 6 tháng không? Kính mong được giải đáp!

  •     Câu trả lời:


  • Theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội thì: “Điều 28. Điều kiện hưởng chế độ thai sản 1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

  •       

    Liên kết khác