Yên Bái giảm 6,12% hộ nghèo

Ngày xuất bản: 03/01/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 2566

 

Ngày 3/1, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tổng kết công tác lao động, người có công (NCC) và xã hội năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Các phòng chuyên môn và các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020.
Các phòng chuyên môn và các huyện, thị, thành phố ký kết giao ước thi đua năm 2020.

 

Năm 2019, Sở LĐTBXH đã tích cực tham mưu, trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhiều kế hoạch để triển khai các hoạt động về công tác giảm nghèo, lao động - việc làm, NCC, trẻ em… 
 
Kết quả, trong năm giải quyết việc làm cho 20.914/20.500 lao động, đạt 102% kế hoạch, trong đó, từ phát triển kinh tế - xã hội 11.703 người, vay vốn Quỹ quốc gia việc làm 2.097 người, xuất khẩu lao động 1.214 người, lao động đi làm việc ngoài tỉnh 5.900 người. 
 
Toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề (ĐTN) cho 30.516 người, gồm: cao đẳng 1.973 người, trung cấp 3.649 người, sơ cấp và đào tạo nghề dưới 3 tháng 24.984 người, trong đó ĐTN cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 là 5.315 người. 
 
Với công tác NCC, ngành đã thẩm định, ra quyết định và giải quyết chế độ chính sách cho 9.966 lượt hồ sơ đảm bảo kịp thời, đúng quy định; hỗ trợ làm 102 nhà cho NCC; cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng 5 công trình ghi công liệt sỹ, kinh phí 5,1 tỷ đồng… 
 
Năm 2019, tổng nguồn lực huy động thực hiện mục tiêu giảm nghèo đạt trên 5.463 tỷ đồng, trong đó: vốn Trung ương trên 1.621 tỷ đồng, vốn địa phương trên 367 tỷ đồng, vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách xã hội trên 3.023 tỷ đồng. 
 
Từ nguồn vốn trên, toàn tỉnh đã đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi… góp phần để năm 2019, toàn tỉnh giảm 6,12% hộ nghèo, tương đương với 12.548 hộ, đạt 111,27% kế hoạch đề ra, giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đến cuối năm 2019 còn 11,56%. Đặc biệt,  giảm nghèo sâu tại 2 huyện vùng cao Trạm Tấu  với tỉ lệ 8,81% và Mù Cang Chải 11,04%... 
 
Đánh giá kết quả hoạt động toàn Sở LĐTBXH năm 2019, các chỉ tiêu, kế hoạch của tỉnh giao đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đóng góp chung vào thành tích phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019. Trình độ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức được nâng lên, gắn với  cải cách thủ tục hành chính, đã tạo điều kiện cho các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo… được tăng cường, đáp ứng đầy đủ, kịp thời, đúng quy định…
 
Với những kết quả đã đạt được, năm 2020, ngành LĐTBXH phấn đấu giải quyết việc làm cho 18.000 lao động; tuyển mới đào tạo nghề cho 17.500 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh 4%... 
 
Nhân dịp này, các phòng chuyên môn, các đơn vị trực thuộc, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên các huyện, thị, thành phố đã ký giao ước thi đua phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch đề ra năm 2020.

Nguồn Báo Yên Bái điện tử