Thông báo tuyển sinh năm 2018

Ngày xuất bản: 17/08/2018 3:53:00 CH
Lượt đọc: 1762

 

SỞ LAO ĐỘNG-TB&XH TỈNH YÊN BÁI

TRƯỜNG TRUNG CẤP  

DÂN TỘC NỘI TRÚ NGHĨA LỘ

                            Số:  04/TB-TCN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghĩa Lộ, ngày 15  tháng 03  năm 2018

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2018

          

Căn cứ Quyết định số 3266/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển sự nghiệp văn hoá - xã hội năm  2018;

Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ thông báo tuyển sinh  hệ Trung cấp nghề  năm học 2018 - 2019 như sau:

I.TRUNG CẤP NGHỀ ĐÀO TẠO CHÍNH QUY: 175 chỉ tiêu

1. Đối tượng: Là học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có nguyện vọng học nghề.

2.Ngành, nghề đào tạo, chỉ tiêu, thời gian nhập học.

TT

Tên nghề

Chỉ tiêu

(HS)

Thời gian đào tạo (năm)

Thời gian nhập học

Ghi chú

1

May thời trang

35

02

8/2018

 

2

Hàn

70

02

8/2018

 

3

Điện công nghiệp

70

02

8/2018

 

 

Cộng

175

 

 

 

 

            3. Chế độ chính sách:

- Chính sách nội trú: Học sinh theo học ở trình độ Trung cấp nghề theo chỉ tiêu đào tạo chính quy của Nhà trường thuộc các đối tượng theo Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với học sinh, sinh viên cao đẳng, trung cấp thì được hưởng chính sách nội trú theo quy định, cụ thể:

+ Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật được hưởng 100% mức lương cơ sở/tháng.

+ Người tốt nghiệp trường phổ thông Dân tộc nội trú; người dân tộc kinh là người khuyết tật có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được hưởng 80% mức lương cơ sở/tháng.

+ Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo có hộ khẩu thường trú tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số được hưởng 60% mức lương cơ sở/tháng.

II. TRUNG CẤP NGHỀ ĐÀO TẠO THƯỜNG XUYÊN: 140 chỉ tiêu

1. Đối tượng: Là học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông có nguyện vọng học nghề.

2. Ngành, nghề đào tạo, chỉ tiêu, thời gian nhập học.

TT

Tên nghề

Chỉ tiêu

(HS)

Thời gian đào tạo (năm)

Thời gian nhập học

Ghi chú

1

May thời trang

35

02

8/2018

 

2

Hàn

35

02

8/2018

 

3

Điện công nghiệp

35

02

8/2018

 

4

Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

35

02

8/2018

 

 

Cộng

140

 

 

 

 

III. CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH CHUNG

1.    Miễn, giảm học phí thuộc một trong các đối tượng sau:

- Miễn học phí

+ Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp.

+ Học sinh thuộc đối tượng  là người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo quy định của pháp luật về ưu đãi người có công với cách mạng; người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.

- Giảm 70% học phí

+ Áp dụng đối với học sinh đã tốt nghiệp Trung học phổ thông  học nghề Hàn

+ Áp dụng đối với học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Giảm 50% học phí

+ Áp dụng đối với học sinh, sinh viên tốt nghiệp Trung học phổ thông là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên;

2. Trợ cấp xã hội

+ Học sinh được hưởng trợ cấp xã hội mức 140.000 đồng/tháng đối với học sinh là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

+ Học sinh được hưởng trợ cấp xã hội mức 100.000 đồng/tháng thuộc đối  với học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

IV. HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

- Xét tuyển thông qua học bạ năm cuối cấp.

V. QUYỀN LỢI KHÁC CỦA NGƯỜI HỌC

- Nhà trường sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục phổ thông để tổ chức dạy văn hóa chương trình bổ túc Trung học phổ thông cho học sinh.

- Học sinh tốt nghiệp Trung cấp nghề được học liên thông lên trình độ Cao đẳng, Đại học (nếu đủ điều kiện).

- Được tư vấn, giới thiệu việc làm miễn phí tại các Công ty trong và ngoài tỉnh Yên Bái: Xí nghiệp cầu 18-CIENCO1, Công ty LILAMA, Tổng công ty thiết bị điện M&E, Công ty Điện cơ Hà Nội, Công ty May Đức Giang, Công ty may KNF, công ty may Việt Thành…

Thời gian thu nhận hồ sơ vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo - Trường Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ

Tổ 11 - Phường Pú Trạng - Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái

Điện thoại: 02163.872. 158; Cô Thắm 0912 744 975, Cô Lê 0169 453 9017

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Các Phòng, Khoa;

- Ủỷ ban nhân dân cấp xã các huyện, thị;

- Các cơ sở Giáo dục các huyện, thị;

- Lưu: ĐT, VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Lâm Tuấn Khanh