Sở Lao động - Thương binh - Xã hội và Hội Nông dân tỉnh ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2023

Ngày xuất bản: 12/06/2019 2:00:00 CH
Lượt đọc: 5530

 

 Chiều 11/6, Sở Lao động - Thương Binh và Xã hội phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Chương trình phối hợp công tác giữa 2 ngành giai đoạn 2013 - 2018 và ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2023.

00:00Current time00:00

 

5 năm qua, với sự cố gắng, nỗ lực của 2 ngành, các nội dung chương trình phối hợp như: công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, các chính sách liên quan đến lao động - xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn… được triển khai đồng bộ, đạt được nhiều kết quả; công tác tuyên truyền được chú trọng với nhiều hình thức, phương pháp phù hợp, linh hoạt, cơ bản đáp ứng nhu cầu thông tin của nông dân.
 
Trong 5 năm, các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền trên 4.700 buổi cho trên 299 nghìn lượt cán bộ, hội viên nông dân giúp các hội viên nắm cơ bản các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dạy nghề, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội khác. 
 

Đồng chí Ngô Thanh Giang - Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh (trái) và đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh ký kết chương trình phối hợp công tác giữa 2 ngành giai đoạn 2019 - 2023.
 
Công tác lao động việc làm, tư vấn giới thiệu việc làm được đẩy mạnh, các hình thức tư vấn hỗ trợ được đa dạng hóa. Công tác dạy nghề có nhiều chuyển biến, các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp được ban hành kịp thời, tạo thuận lợi cho địa phương. Việc đào tạo nghề từng bước gắn với nhu cầu tuyển dụng lao động của doanh nghiệp. Kết quả 5 năm, 2 ngành đã phối hợp dạy nghề cho trên 17 nghìn lượt học viên, trong đó có trên 11.200 học viên học nghề nông nghiệp, trên 5.800 lượt học viên học nghề phi nông nghiệp.
 
Trong 3 năm (2013 - 2015), 2 ngành đã dành nguồn lực trên 300 triệu đồng cho Hội Nông dân tỉnh mở các lớp tuyên truyền viên, góp phần vào công tác giảm nghèo của tỉnh, cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao năng suất lao động, tạo việc làm, có tác động tích cực trong chuyển dịch kinh tế nông, lâm nghiệp.
 
Tại Hội nghị, 2 ngành đã tập trung thảo luận và tiến hành ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2019 - 2023 với các nội dung cơ bản: tuyên truyền, vận động, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên nông dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an sinh xã hội, đào tạo nghề cho lao động nông thôn; thực hiện các chương trình giáo dục nghề nghiệp, chương trình việc làm, chương trình giảm nghèo bền vững; thực hiện các chính sách xã hội đối với nông dân …  
 
Nguồn Báo Yên Bái điện tử tỉnh