Quyết định số 1054/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Yên Bái về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bõ trong lĩnh vực Giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi, chức năng nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

Ngày xuất bản: 16/06/2017 7:36:00 SA
Lượt đọc: 1433