Người có công với cách mạng được hỗ trợ do đại dịch Covid19 gồm những đối tượng nào?

Ngày xuất bản: 18/05/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 386

 

Nhiều người dân gửi câu hỏi tới Bộ như sau: Đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ do đại dịch Covid19 theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là những đối tượng nào?

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Đối tượng người có công với cách mạng được hỗ trợ theo Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg là các đối tượng hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng theo Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và có tên trong danh sách chi trả trợ cấp tháng 4/2020 (danh sách lập trước ngày 30/4/2020), cụ thể:

a) Người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng;

b) Thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hằng tháng;

c) Thân nhân người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, bao gồm:

- Thân nhân liệt sĩ (cha đẻ, mẹ đẻ; vợ hoặc chồng; con (con đẻ, con nuôi); người có công nuôi dưỡng liệt sĩ);

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945 từ trần;

- Thân nhân của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945 từ trần;

- Thân nhân của thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh B, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên từ trần;

- Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên.

Nguồn Cổng thông tin điện tử Bộ LĐTBXH