Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 04/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh Yên Bái (27/7/1947 - 27/7/2017)

Ngày xuất bản: 05/05/2017 3:27:00 CH
Lượt đọc: 802

file: kehoach