Đại hội Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội lần thứ XII nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày xuất bản: 08/05/2020 12:00:00 SA
Lượt đọc: 571

 

CTTĐT - Ngày 8/5/2020, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổ chức Đại hội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự Đại hội có đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh.

Đồng chí Triệu Tiến Thịnh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và đồng chí Hoàng Thị Chanh - Bí thư Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội

Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội hiện có 112 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã đoàn kết, thống nhất trong nội bộ, khẳng định vai trò lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ trên toàn bộ các lĩnh vực công tác, đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ; phát huy trách nhiệm của từng cá nhân cán bộ, đảng viên. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, trở thành việc làm thường xuyên trong Đảng bộ. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã xây dựng được 24 mô hình tập thể, 16 mô hình cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kết nạp được 31 đảng viên, bằng 310% so với chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI đề ra.

Quang cảnh Đại hội

Bám sát nhiệm vụ của tỉnh, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Trong đó, giải quyết việc làm cho trên 95.000 lao động, tăng 7,41% so với Nghị quyết; mỗi năm toàn tỉnh tuyển mới đào tạo nghề cho 13.200 người, tăng 44,65% so với Nghị quyết Đại hội XI đề ra; tỷ lệ lao động qua đào tạo hết năm 2019 đạt 60%. Hằng năm, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh đã thực hiện đạt bình quân giảm 5,16%, tăng 29% so với Nghị quyết Đại hội XI. Các chính sách về giảm nghèo đã được tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Trong 5 năm qua, các chế độ chính sách cho người có công được thực hiện tốt, phong trào xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa được nhân dân các dân tộc trong tỉnh tham gia đầy đủ với số tiền ủng hộ trên 12 tỷ đồng. Cùng với đó Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, công tác bình đẳng giới…

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội nhiệm kỳ 2020-2025

Đại hội lần thứ XII Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thông qua Nghị quyết với các chỉ tiêu chủ yếu sau: 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia học tập đầy đủ các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hằng năm đạt danh hiệu Đảng bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; trong nhiệm kỳ, Đảng bộ kết nạp từ 12 đảng viên trở lên; tham mưu các giải pháp giải quyết việc việc làm hằng năm cho 19.500 lao động trở lên, tuyển mới đào tạo nghề cho 18.000 người; tiếp tục các giải pháp giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh bình quân 4%/năm; trợ cấp xã hội thường xuyên cho trên 26.500 đối tượng bảo trợ xã hội tại cộng đồng đảm bảo đúng chính sách, kịp thời...

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 13 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh trong thời gian tới.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở Lao động Thương binh và Xã hội khóa XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025​ ra mắt Đại hội

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                Nguồn Cổng thông tin điện tử tỉnh Yên Bái