Công văn v/v cung ứng, giới thiệu lao động cho công ty TNHH Goertek Vina

Ngày xuất bản: 03/06/2019 3:31:00 CH
Lượt đọc: 1189

 Công văn v/v cung ứng, giới thiệu lao động cho công ty TNHH Goertek Vina

Tải file đầy đủ tại đây:phoihopcungung