Chương trình công tác Tuần 43 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

Ngày xuất bản: 31/10/2017 5:32:00 CH
Lượt đọc: 2403

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 43/CTrCT-LĐTBXH

Yên Bái, ngày 16 tháng 10 năm 2017

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC

Tuần 43 (Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 22/10/2017)

 

 

 

 

NGÀY, THÁNG

NỘI DUNG

PHÂN CÔNG CHUẨN BỊ

Thứ hai

16/10/2017

- 8h00. Tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh Yên Bái.

- 13h30. Đoàn điều tra tai nạn lao động tỉnh Yên Bái điều tra vụ tai nạn lao động tại Công ty cổ phần xi măng Yên Bình.

- 14h00. Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết 15 năm thực hiện tín dụng chính sách giai đoạn 2002 – 2017 tại UBND tỉnh.

- 15h00. Dự lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng cho đảng viên tại Chi bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh.

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hà – PGĐ Sở; Thanh tra Sở.

- Thanh tra Sở.

 

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Văn phòng Sở.

Thứ ba

17/10/2017

- 7h30. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng kiến thức, năng lực quản lý hành chính, quản lý kinh tế xã hội cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND cấp xã năm 2017 tại Trường Chính trị tỉnh.

- Phòng Bảo trợ xã hội.

Thứ

18/10/2017

- 8h00. Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện Mù Cang Chải.

- 8h00. Kiểm tra công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại huyện Trấn Yên từ ngày 18/10 – 19/10/2017.

- 13h30. Hội thảo Câu lạc bộ Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên tỉnh Yên Bái tại Trung tâm Dạy nghề và GDTX huyện Văn Chấn.

- Đ/c Giám đốc Sở; Văn phòng Sở.

 

- Lãnh đạo Sở; Phòng Dạy nghề và Đoàn công tác.

 

- Phòng Dạy nghề.

Thứ năm

19/10/2017

- 8h00. Tập huấn cộng tác viên chăm sóc trẻ bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên từ ngày 19/10 – 20/10/2017.

- 8h00. Tọa đàm “Đánh giá thực trạng và định hướng cải cách chính sách bảo hiểm xã hội ở Việt Nam” tại tỉnh Vĩnh Phúc.

- 8h00. Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ làm công tác giảm nghèo tỉnh Yên Bái năm 2017 tại huyện Yên Bình từ ngày 19/10 – 20/10/2017.

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

 

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở; Phòng Lao động – Việc làm.

 

- Phòng Bảo trợ xã hội.

Thứ sáu

20/10/2017

- 8h00. Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập Kiểm toán nhà nước khu vực VII tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

- 8h30. Lễ khai giảng năm học 2017 – 2018 tại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ.

- Đ/c Lê Văn Lương – PGĐ Sở.

 

- Lãnh đạo Sở; Phòng Dạy nghề.

Thứ bảy

21/10/2017

- 8h00. Tập huấn cho trẻ em tại mô hình bị ảnh hưởng bởi HIV/AIDS tại xã Minh Xuân, huyện Lục Yên từ ngày 21/10 – 22/10/2017.

- Phòng Trẻ em – Bình đẳng giới.

Chủ nhật

22/10/2017

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Thị ủy Nghĩa Lộ.

- 8h00. Giảng bài tại lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức đối tượng 2 tại Huyện ủy Văn Chấn.

- Đ/c Vũ Lê Thành Anh – PGĐ Sở.

 

- Đ/c Nguyễn Bình Minh – TP Dạy nghề.

 

 

 

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc Sở;

- Các phòng chuyên môn, đơn vị thuộc Sở;

- Lưu: VT, CVP, PVP.

 

 

 

TL. GIÁM ĐỐC

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Khánh Hội