Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2015

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 3866

 BÁO CÁO

Kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội

quý I và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2015

 

 

 

 

A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2015

I. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành văn bản

Ngay từ đầu năm, Sở đã tiến hành xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác năm 2015 đối với từng lĩnh vực cụ thể đồng thời tích cực tham mưu cho Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh triển khai nhiều nội dung công tác như:

- Trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17, năm 2015; tham mưu thành lập đoàn thanh tra liên ngành thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về lao động, phòng, chống cháy nổ vào dịp tổ chức Tuần lễ.

- Trình UBND tỉnh kế hoạch thăm và tặng quà Tết các gia đình chính sách người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh; một số Trung tâm đang chăm sóc quản lý đối tượng là người Yên Bái tại Phú Thọ; Bắc Ninh; Hà Nam ...

- Trình UBND tỉnh phê duyệt chương trình kế hoạch, kinh phí đi viếng nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên - Hà Giang nhân dịp tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015

- Trình Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái phân bổ kinh phí công tác Mộ, Nghĩa trang liệt sĩ năm 2015 cho các công trình: Xây dựng nhà bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ huyện Yên Bình, Xây dựng Đền thờ liệt sĩ huyện Trấn Yên;

- Tham mưu trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch hoạt động công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2014; Công tác bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ phụ nữ 2015;

- Tham mưu cho UBND tỉnh; trình Bộ LĐTB&XH về khen thưởng thành tích 5 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn" tỉnh Yên Bái giai đoạn 2010-2014;

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Đề án "Đào tạo nghề cho lao động nông thôn", tỉnh Yên Bái.

- Trình UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch đào tạo nghề tỉnh Yên Bái, năm 2015, chỉ tiêu và kinh phí đặt hàng nghề cho lao động nông thôn từ nguồn kinh phí ngân sách tỉnh đợt 1;

          - Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi ở tuổi 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi đồng thời hướng dẫn triển khai quy định mức tặng quà chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Xây dựng dự thảo Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách Bảo trợ xã hội theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng Bảo trợ xã hội.

II. Công tác chỉ đạo, điều hành

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và giao nhiệm vụ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở đã tổ chức Hội nghị giao ban triển khai nhiệm vụ công tác lao động, người có công và xã hội năm 2015 với các địa phương, đơn vị. Tại Hội nghị đã thông báo nhiệm vụ trọng tâm của ngành; các chỉ tiêu kế hoạch và giao dự toán kinh phí năm 2015 đối với các đơn vị thuộc Sở và Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố để các đơn vị có căn cứ triển khai thực hiện ngay từ đầu năm.

Trong Quý I, Sở đã ban hành 396 văn bản chỉ đạo hướng dẫn cơ sở triển khai nhiệm vụ; đồng thời tổ chức nhiều đoàn công tác đi giám sát tại cơ sở như: phúc tra công tác xây dựng nhà ở cho người có công ở thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Chấn; kiểm tra công tác dạy nghề ở Tp Yên Bái, phúc tra công tác cấp phát gạo cứu đói...

* Công tác quản lý các Dự án:

- Hoàn thiện Báo cáo quyết toán công trình đã hoàn thành đối với các dự án do Sở làm chủ đầu tư năm 2014, gồm: Dự án mua sắm thiết bị phục vụ hoạt động dạy nghề; Dự án sửa chữa, cải tạo nhà ăn cơ quan Sở; Dự án sửa chữa, mua sắm thiết bị Trung tâm Công tác xã hội và bảo trợ xã hội tỉnh.

- Chuẩn bị các điều kiện để triển khai các dự án được bố trí vốn năm 2015, gồm: Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm điều dưỡng người có công (hoàn thành các hạng mục hạ tầng, triển khai việc mua sắm thiết bị, xây dựng trạm biến áp); Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp sửa chữa các công trình ghi công liệt sĩ; dự án mua sắm thiết bị Trường Trung cấp nghề Lục Yên; dự án đầu tư xây dựng ngôi nhà tạm lánh cho trẻ em có HCĐB trong Trung tâm CTXH và BTXH; dự án đầu tư xây dựng Trung tâm tâm thần và rối nhiễu tâm trí.

III. Kết quả thực hiện

1. Lĩnh vực lao động - việc làm

1.1. Công tác việc làm - an toàn lao động:

- Giải quyết việc làm: toàn tỉnh đã có 2.844 (tăng 21,6 % so với cùng kỳ năm trước), cụ thể là: Từ Phát triển kinh tế xã hội giải quyết được 1.815 lao động; từ cho vay vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm giải quyết được 66 lao động; từ xuất khẩu lao động là 126 lao động; lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 837 lao động.

Theo báo cáo của Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Yên Bái, tính từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã có 65 dự án được vay vốn từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm với số kinh phí cho vay là 1.265 triệu đồng; giải quyết việc làm cho 66 lao động.

- Về xuất khẩu lao động: Quý I, toàn tỉnh đã có 126 lao động tham gia xuất khẩu lao động, trong đó: thị trường Nhật Bản là 19 lao động, Malaysia 22 lao động, Đài loan 16 lao động; tại các thị trường khác là 69 lao động.

- Trong công tác quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh: Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ, thủ tục xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc cho các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tính từ đầu năm đến nay đã cấp giấy phép lao động cho 25 lao động người nước ngoài (trong đó cấp mới 14 người, cấp lại 11 người).

- Công tác An toàn lao động: Phối hợp với các ngành tổ chức thành công Tuần quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17, năm 2015. Tại Lễ phát động, đã có 1.000 người sử dụng lao động, người lao động, sinh viên học nghề thuộc các đơn vị, doanh nghiệp, trường nghề, đại diện các cơ quan ban ngành, địa phương, tham gia. Nhân dịp Lễ phát động Sở đã tham mưu phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo Tuần lễ tỉnh đi thăm và tặng quà 03 gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động trong năm 2014; khen thưởng 17 tập thể và 13 cá nhân được khen thưởng tại Tuần lễ năm 2015.

Đồng thời Sở đã phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng phóng sự tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ và các bản tin tuyên truyền cho các hoạt động của Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ lần thứ 17, năm 2015.

- Trong công tác tuyên truyền, tư vấn học nghề: Thông qua Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh đã tư vấn việc làm, học nghề, các chính sách liên quan đến pháp luật lao động cho hơn 1.500 lượt lao động (trong đó tư vấn trực tiếp cho 640 lượt lao động, thông qua các kênh thông tin của Trung tâm tư vấn được 900 lượt lao động), giới thiệu 113 lao động tới làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.

1.2. Công tác lao động - tiền lương - bảo hiểm xã hội:

- Trong quí I năm 2015, Sở đã hướng dẫn Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố triển khai Nghị định số 103/2014/NĐ-CP ngày 11/11/2014 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng mới có hiệu lực từ ngày 01/01/2015; tổng hợp báo cáo việc khai trình sử dụng lao động và tình hình thay đổi về lao động, xây dựng và đăng ký thang bảng lương của các doanh nghiệp trong năm 2014 thuộc địa bàn quản lý.

- Thẩm định và ra thông báo đăng ký nội quy lao động cho 01 doanh nghiệp; tiếp nhận 03 Thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp gửi đến đăng ký.

- Phối hợp với Sở Tài chính tiến hành thẩm định quỹ tiền lương của người lao động và viên chức quản lý cho 14/14 công ty TNHH một thành viên 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu.

- Hoàn thành báo cáo tình hình tiền lương năm 2014, kế hoạch thưởng Tết năm 2015 của các doanh nghiệp.

- Hướng dẫn Trung tâm Dịch vụ việc làm và các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh thực hiện việc hỗ trợ học nghề đối với người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp áp dụng kể từ ngày 01/01/2015.

- Công tác Quản lý nhà nước về Bảo hiểm thất nghiệp: Trong quý I/2015, Trung tâm Dịch vụ việc làm của Sở đã tiếp nhận 244 trường hợp làm thủ tục đăng ký hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp, trong đó đã giải quyết hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 218 người, với tổng số tiền 2.043.013.195 đồng; Tư vấn giới thiệu việc làm cho 244 lượt người lao động trong đó số người có việc làm là 25 người.

2. Lĩnh vực dạy nghề

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan xây dựng Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; tham gia vào dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên các huyện, thành phố;

- Dự thảo phương án sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ; Trường Trung cấp nghề Lục Yên với Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề Hồ Tùng Mậu, huyện Lục Yên.

- Xây dựng Đề án đào tạo nghề cho người nghèo, người tàn tật, lao động nông thôn, lao động thuộc các doanh nghiệp.

          - Rà soát hiện trạng công tác hướng nghiệp và dạy nghề phổ thông tại các Trung tâm Dạy nghề và Giáo dục thường xuyên cấp huyện.

- Hướng dẫn, thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh năm 2015.

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề đăng ký hoạt động dạy nghề và đăng ký bổ sung hoạt động dạy nghề năm 2015.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác dạy nghề và thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh Yên Bái, năm 2015.

- Chuẩn bị tổ chức Hội thi tay nghề giỏi học sinh, sinh viên tỉnh Yên Bái năm 2015.

- Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; báo cáo kế hoạch đầu tư công trung hạn về dạy nghề 5 năm 2016-2020; kết quả tuyển sinh năm 2014 và dự kiến kế hoạch tuyển sinh năm 2015;

- Kết quả tuyển mới dạy nghề: Trong quý I, năm 2015: tuyển sinh cho 406 người, trong đó: trình độ sơ cấp nghề 286 người; dạy nghề dưới 3 tháng 120 người.

3. Lĩnh vực người có công

3.1. Thực hiện chính sách

- Công tác giải quyết chính sách đối với người có công luôn được ngành quan tâm, thực hiện kịp thời, đúng chế độ. Trong 3 tháng đầu năm 2015, đã giải quyết chế độ chính sách cho trên 15.878 trường hợp, trong đó: cấp kinh phí mua BHYT thuộc đối tượng 62, 142, 290, 40 và đối tượng người có công là 15.474 trường hợp với kinh phí trên 10 tỷ đồng; còn lại là các trường hợp khác: trợ cấp 01 lần với đối tượng hưởng theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTga ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ là 166 trường hợp; quyết định trợ cấp 01 lần đối với Người hoạt động kháng chiến giải phóng dân tộc và làm nghĩa vụ quốc tế 17 hồ sơ; Quyết định trợ cấp tuất hàng tháng đối với vợ (chồng) của liệt sĩ đã lấy vợ (chồng) khác 4 trường hợp; giải quyết trợ cấp thờ cúng liệt sĩ của các huyện, thị xã, TP: 89 trường hợp; Ra quyết định phục hồi chế độ ưu đãi đối với 8 hồ sơ thương binh liên quan đến vụ án làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức; ban hành quyết định mai táng phí cho thân nhân liệt sĩ, Thương binh, bệnh binh: 21 trường hợp; ban hành 5 quyết định truy lĩnh tiền tuất hàng tháng cho thân nhân người HĐKC từ 01/01/1945; di chuyển hồ sơ trong và ngoài tỉnh: 32 hồ sơ; ban hành quyết định tạm đình chỉ và đình chỉ 11 trường hợp là thương binh và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có đơn thư tố cáo; giải quyết cấp lại 03 thẻ thương, bệnh binh; giải quyết tăng mới cho 15 trường hợp người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; cấp lại 29 Bằng Tổ quốc ghi công và 01 Giấy chứng nhận gia đình liệt sĩ; quyết định cấp tiền trang cấp dụng cụ chỉnh hình cho 01 trường hợp...

3.2. Công tác chăm sóc người có công.

- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đảm bảo, kịp thời và chu đáo; Có văn bản chỉ đạo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thăm hỏi, tặng quà Tết của Chủ tịch nước, chăm lo tết cho các đối tượng Người có công và thân nhân. Tặng tổng số quà nhân dip Tết nguyên đán Ất Mùi 2015, 8.356 xuất quà với kinh phí: 1.726.000 đồng; trong đó:

+ Quà của Chủ tịch nước: cho 8.356 suất, kinh phí 1.726.000 đồng.

+ Quà từ ngân sách địa phương cho 677 người; kinh phí: 172.900.000 đồng;

+ Quà của TW Hội nạn nhân chất độc dacam/dioxin Việt Nam: 40 xuất quà và 100 áo khoác.

   - Tổng hợp, xử lý kết quả Tổng rà soát việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công với cách mạng 2014-2015.

 - Báo cáo Tổng hợp số lượng người có công đến 31/12/2014.

3.3 Công tác khác.

- Phối hợp Sở Ngoại vụ, Công án tỉnh tổ chức đón tiếp 02 đoàn thăm viếng nghĩa trang người Trung quốc tại huyện Yên Bình đảm bảo an toàn, đúng quy định.

4. Các lĩnh vực công tác xã hội do ngành quản lý

4.1. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội

- Đảm bảo cấp đầy đủ 02 tháng trợ cấp thường xuyên (tháng 1, tháng 2) cho gần 20.728 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền khoảng 9,5 tỷ đồng.

- Tập trung tổ chức tốt công tác cấp phát gạo cứu đói cho nhân dân kịp thời đúng đối tượng, đúng chính sách, bảo đảm không có hộ dân nào bị đói do không có gạo ăn Tết. Số gạo cứu đói  được cấp theo quyết định số 183/QĐ-TTg về việc hỗ trợ gạo cứu đói nhân dịp tết Nguyên Đán là 308 tấn, cho 20.553  khẩu thuộc 6 huyện và 1 thị xã của tỉnh (riêng thành phố Yên Bái và huyện Mù Chải địa phương tự cân đối, hỗ trợ bằng ngân sách của địa phương).

          - Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 540 cụ tròn 90 tuổi và 45 cụ tròn 100 tuổi với tổng kinh phí thực hiện là 267,8 triệu đồng.

          - Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố  tiếp tục kiểm tra, báo cáo kết quả công tác hỗ trợ gạo cứu đói dịp tết Nguyên đán Ất Mùi và rà soát tình hình hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt năm 2015. Hiện nay đã có Thị xã Nghĩa Lộ hoàn thành, các địa phương khác đang tiếp tục triển khai.

          - Phối hợp với Trường Cao đẳng nghề Yên Bái tiếp tục đào tạo 2 lớp cao đẳng nghề công tác xã hội theo kế hoạch đã được phê duyệt;

          - Xây dựng, ban hành kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thực hiện đề án  trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2015 (Đề án 1215).

          4.2. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

* Quản lý nhà nước về công tác BVCSTE:

- Xây dựng và ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai nhiệm vụ công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em năm 2015; hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức Tết Nguyên đán cho trẻ em năm 2015 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Triển khai các hoạt động thuộc Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015; Chương trình phẫu thuật tim bẩm sinh .. nhằm thúc đẩy thực hiện các mục tiêu về bảo vệ, chăm sóc trẻ em; đảm bảo việc thực hiện quyền trẻ em.

- Công tác chăm sóc trẻ em khó khăn và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc tốt. Các hoạt động thăm, tặng quà nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc đã kịp thời động viên, khích lệ các em vươn lên trong học tập và cuộc sống.

* Dự án NGOs:

- Tiếp tục triển khai hoạt động Dự án hỗ trợ thực hiện chương trình Bảo vệ trẻ em dựa vào công đồng tỉnh Yên Bái do Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tài trợ năm 2015; hướng dẫn tổ chức các hoạt động của dự án Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại 17 xã thuộc 7 huyện, thị, thành phố;

- Triển khai tập huấn hướng dẫn ghi chép sổ theo dõi trẻ em trong gia đình cho 210 cán bộ tại các xã dự án Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng của huyện Yên Bình, Phường Nguyễn Thái Học ( Tp Yên Bái), huyện Trạm Tấu và huyện Trấn Yên.

* Quỹ Bảo trợ trẻ em và các hoạt động tặng quà

- Nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi năm 2015, trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh trao 160 suất và 02 thùng quà; hỗ trợ đột xuất cho 6 trường hợp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt với tổng kinh phí: 58 triệu đồng.

 - Phối hợp tổ chức trao 40 suất quà do Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam hỗ trợ, mỗi suất trị giá 500.000đ cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Trấn Yên và thị xã Nghĩa Lộ; 

- Phối hợp với huyện Văn Chấn tiến hành trao tặng 102 suất học bổng (80 suất trị giá 500.000đ và 22 suất quà trị giá 1.000.000đ) và quà tết cho trẻ em nghèo, con em đồng bào dân tộc thiểu số do Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tài trợ;

- Tiến hành trao tặng 600 áo ấm cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và hộ gia đình nghèo tại các xã đặc biệt khó khăn của huyện Văn Chấn, Văn Yên, Lục Yên do Tập đoàn công ty cao su Tây Nguyên tài trợ nhân dịp tết nguyên đán năm 2015; Trao tặng các nhu yếu phẩm, quà tết cho 70 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 05 hộ gia đình nghèo tại huyện Lục Yên và 01 trẻ em mồ côi cha mẹ được nhận đỡ đầu tại huyện Văn Yên;

- Xây dựng kế hoạch vận động ủng hộ Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và tiếp nhận tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh.

4.3. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

* Công tác cai nghiện:

- Hiện tại, Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh đang quản lý và tổ chức cai nghiện cho tổng số 348 học viên ( số học viên bắt buộc là 338 người; học viên tự nguyện là 10 người). Công tác quản lý, tổ chức các hoạt động cai nghiện tiếp tục được thực hiện tốt, đúng quy định.

- Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội đang tích cực nghiên cứu, đề xuất các phương án để triển khai công tác đổi mới công tác cai nghiện.

- Đối với cơ sở điều trị Methadone: Hiện nay cơ sở điều trị tại Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội của Sở LĐTBXH đang điều trị 118 bệnh nhân.

* Công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm: Tổ chức kiểm tra liên ngành về thực hiện pháp lệnh phòng, chống mại dâm năm 2015 tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ có điều kiện.

5. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư và tiếp công dân

Trong Quý I, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã ban hành Kế hoạch Thanh tra năm 2015, trong đó tập trung vào các lĩnh vực thuộc ngành quản lý: Thanh tra việc thực hiện pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ vào dịp tổ chức Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015; Thanh tra việc thực hiện chính sách Bảo hiểm xã hội cấp huyện, thị xã, thành phố và một số doanh nghiệp; Thanh tra hành chính và phòng chống tham nhũng đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở; Thanh tra công tác Bảo vệ chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới; Kiểm tra việc thực hiện các kiến nghị thanh tra đối với các Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã, thành phố;

- Công tác tổ chức điều tra tai nạn lao động: Tổng số vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông được coi tai nạn lao động xảy ra trong kỳ: 05 vụ, trong đó: cấp tỉnh điều tra 02 vụ; cấp cơ sở điều tra 03 vụ.

- Công tác tiếp công dân tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả theo cơ chế "một cửa" được quan tâm thực hiện thường xuyên và hiệu quả.: Trong 3 tháng đầu năm 2015, Sở đã tiếp 46 lượt công dân đến hỏi các chế độ, chính sách thuộc các lĩnh vực: Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em .

- Công tác giải quyết đơn thư: Tổng số giải quyết 38/38 đơn (số đơn tiếp nhận trong kỳ 35 đơn; số đơn đang giải quyết năm 2014 chuyển sang 03 đơn).

6. Công tác đảm bảo hoạt động chung

6.1. Công tác kế hoạch - tài chính

- Đảm bảo kịp thời và đầy đủ các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành (kể cả công việc thường xuyên và công việc đột xuất), bao gồm: Kinh phí chi thường xuyên văn phòng Sở, kinh phí hoạt động của các Ban chỉ đạo do Sở làm thường trực, kinh phí chi quà tết cho các đối tượng chính sách, người có công, kinh phí thực hiện các chương trình dự án, kinh phí Trung ương thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công..., trong đó đã thẩm định, tổng hợp nhu cầu và thông báo dự toán kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi đối với Người có công với cách mạng trong quý I năm 2015 là 35,6 tỷ đồng;

- Triển khai công tác khóa sổ kế toán và quyết toán ngân sách năm 2014, thực hiện giao dự toán năm 2015.

- Thẩm định Báo cáo quyết toán kinh phí Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi đối với Người có công với cách mạng quý IV năm 2014 và năm 2014 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Lục Yên;

- Hoàn thành việc kê khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với cán bộ công chức trong cơ quan Văn phòng Sở theo quy định;

- Hoàn thành việc kiểm kê, đánh giá tài sản cố định thời điểm 31/12 hàng năm của Văn phòng Sở theo qui định.

- Quản lý các dự án: tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn đầu tư hiệu quả, đảm bảo các dự án đầu tư thực hiện đúng tiến độ, đúng trình tự xây dựng cơ bản hiện hành.

6.2. Công tác tổ chức - tổng hợp - thi đua khen thưởng và Bình đẳng giới

- Phát động phong trào thi đua năm 2015; hướng dẫn các phòng chuyên môn, các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, phòng Lao động - Thương binh và Xã hội và trung tâm dạy nghề các huyện, thị xã, thành phố về công tác thi đua - khen thưởng và tiến hành đăng ký thi đua năm 2015; Tổ chức ký giao ước thi đua giữa các đơn vị trong ngành Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng trình  Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và UBND tỉnh khen thưởng thành tích công tác năm 2015 cho các tập thể và cá nhân ngành Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái.

- Triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm trong toàn ngành; thực hiện các quy trình cán bộ: lấy phiếu tín nhiệm; bổ nhiệm lại ...

- Phát động và hưởng ứng các cuộc thi tim hiểu Hiến pháp; tham gia dự thảo Bộ luật dân sự sửa đổi; tham gia các giải thể thao; các phong trào văn hóa – văn nghệ ...

IV. Đánh giá chung

Trong quý I/2015, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các địa phương tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ kế hoạch được giao. Ngay tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ, Lãnh đạo Sở, phòng LĐTBXH cấp huyện; các Trung tâm Dạy nghề - GDTX .. đã đánh giá kết quả đạt được năm 2014, nhận diện những tồn tại trong thực hiện tại cơ sở để có giải pháp khắc phục kịp thời; đồng thời xác định nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện năm 2015.

 - Sở đã chủ động xây dựng các chương trình, kế hoạch trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt làm cơ sở triển khai thực hiện; Triển khai hướng dẫn tốt và kịp thời các văn bản mới của các bộ, ngành, trung ương để tổ chức thực hiện kịp thời từ tỉnh tới cơ sở.

- Đảm bảo nguồn lực, cơ sở vật chất thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ của ngành; tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí do ngành quản lý có hiệu quả, đúng quy định.

- Đầu quý I cũng là dịp Tết cổ truyền dân tộc, Sở đã chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho các đối tượng chính sách người có công, người cao tuổi, các đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Yên Bái. Có văn bản đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh quan tâm, bố trí lương, thưởng cho người lao động để tạo động viên, khích lệ người lao động nhân dịp Tết nguyên đán Ất Mùi 2015.

- Công tác cấp phát gạo được thực hiện kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách, đảm bảo không có hộ dân nào không có gạo ăn Tết; đảm bảo chi trả đầy đủ 2 tháng trợ cấp (tháng 1 và tháng 2) để các đối tượng chính sách yên tâm ăn Tết.

- Kịp thời giải quyết chế độ chính sách cho các đối tượng người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội; công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực hiện tốt.

B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2015

1. Lĩnh vực lao động - việc làm.

- Tham mưu xây dựng Chỉ thị của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước về việc làm năm 2015 trong đó tập trung vào các giải pháp giải quyết việc làm thông qua phát triển kinh tế - xã hội địa phương, giải quyết việc làm cho lao động đặc thù.

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản, chính sách về việc làm như: Luật Việc làm, Thông tư 07/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 196/2013/NĐ-CP, Nghị định 52/2013/NĐ-CP quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm, doanh nghiệp dịch vụ việc làm...

- Xây dựng kế hoạch khảo sát tình hình lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái; thẩm định và cấp giấy phép lao động cho các đơn vị, cá nhân có nhu cầu theo đúng quy định của pháp luật.

- Đôn đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2015 tập trung vào hiệu quả của việc tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho vay..

- Triển khai các hoạt động của Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2011 - 2015 trong năm 2015; Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015 năm 2015.

2. Lĩnh vực Dạy nghề

- Tổ chức Hội nghị tuyển sinh dạy nghề; Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt phương án sáp nhập Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề thị xã Nghĩa Lộ vào Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ và Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Hướng nghiệp dạy nghề Hồ Tùng Mậu, huyện Lục Yên vào Trường Trung cấp nghề Lục Yên.

- Báo cáo Bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

- Xây dựng điều chỉnh Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn đến năm 2020; đề án đào tạo nghề cho người nghèo.

- Phối hợp với trường Cao đẳng nghề Yên Bái trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án trường chất lượng cao.

- Khảo sát đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy nghề, đội ngũ cán bộ, giáo viên dạy nghề tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh, năm 2015.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng dạy nghề và cho giáo viên tham gia thi đánh giá và cấp chứng chỉ tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.

- Chỉnh lý, xây dựng chương trình, giáo trình dạy nghề cho lao động nông thôn.

- Triển khai các hoạt động tuyên truyền, tư vấn học nghề; phối hợp với Hội Nông dân tỉnh tổ chức lớp đào tạo đội ngũ tuyên truyền viên Hội Nông dân

- Hướng dẫn các cơ sở dạy nghề làm thủ tục tự kiểm định và đăng ký kiểm định chất lượng dạy nghề.

- Đôn đốc các cơ sở dạy nghề thực hiện nhiệm vụ đào tạo nghề năm 2015, chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện nhiệm vụ dạy nghề tại các huyện, thị xã, thành phố. Tổ chức các lớp dạy nghề theo mô hình thí điểm.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở dạy nghề, trung tâm giới thiệu việc làm phối hợp với các doanh nghiệp trong việc triển khai dạy nghề theo nhu cầu, địa chỉ sử dụng của doanh nghiệp. Phối hợp với các doanh nghiệp may trên địa bàn huyện Trấn Yên, Yên Bình trong việc tổ chức đào tạo nghề theo nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.

- Kiểm tra tình hình triển khai dạy nghề năm 2015 tại các cơ sở dạy nghề và các huyện, thị xã, thành phố.

- Rà soát thẩm định, cấp giấy phép hoạt động dạy nghề cho các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh.

3. Lĩnh vực người có công

- Xây dựng kế hoạch phúc tra, thu thập và xử lý kết quả chương trình Tổng rà soát chính sách ưu đãi đối với NCC với cách mạng trong hai năm 2014- 2015 tại các huyện, thị xã, Thành phố.

- Tập trung rà soát, củng cố hệ thống quản lý dữ liệu NCC.

 - Tổ chức đưa đại biểu của tỉnh đi dự Hội nghị biểu dương Người có công tiểu biểu toàn quốc năm 2015.

           4. Các lĩnh vực công tác xã hội do ngành quản lý

4.1. Công tác giảm nghèo và bảo trợ xã hội

- Tập trung xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2015 và tổ chức triển khai thực hiện.

- Chủ động nghiên cứu xây dựng kế hoạch tập huấn theo Đề án 32, 1215, kế hoạch tuyên truyền về giảm nghèo và bảo trợ xã hội, an sinh xã hội.

-  Tống hợp nhu cầu gạo cứu đói giáp hạt đầu năm 2015, tham mưu cho Sở trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, đồng thời tổ chức cứu đói cho nhân dân ngay sau khi có quyết định phê duyệt của cấp trên..

- Tham mưu Đề án thành lập cơ sở 2 thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội thực hiện chức năng quản lý, chăm sóc người tâm thần và người cao tuổi và báo cáo tỉnh cho phép thí điểm tiếp nhận nuôi dưỡng người cao tuổi có điều kiện và nhu cầu sống tại Cơ sở.

- Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch triển khai tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác xã hội năm 2015 theo đề án 32 “Đề án phát triển nghề công tác xã hội”.

- Tiếp tục theo dõi việc mở lớp cao đẳng nghề công tác xã hội niên khóa 2013-2016 theo kế hoạch đã phê duyệt.

- Tổ chức triển khai cứu đói giáp hạt năm 2015 bảo đảm kịp thời.

- Triển khai kế hoạch tập huấn nghiệp vụ thực hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí dựa vào cộng đồng năm 2015 cho 148 học viên tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái.

4.2. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em

- Tổ chức triển khai thực hiện Mô hình trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dựa vào cộng động năm 2015;

- Xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông về bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2015;

- Hướng dẫn các huyện thị triển khai Tháng hành động vì trẻ em theo kế hoạch của tỉnh, đồng thời tiến hành kiểm tra, đôn đốc thực hiện.

- Xây dựng Kế hoạch tổ chức diễn đàn trẻ em cấp tỉnh và lựa chọn trẻ em tham dự diễn đàn quốc gia năm 2015.

- Tổ chức tập huấn lớp đào tạo giảng viên nguồn, nâng cao năng lực của ban bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng các cấp về thúc đẩy quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em thuộc dự án Bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng tại tỉnh Yên Bái;

- Tăng cường cơ chế phối hợp với các bên liên quan trong công tác bảo vệ trẻ em.

- Xây dựng kế hoạch vận động Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh và tiếp nhận tài trợ của các cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân trong tỉnh;

- Xây dựng kế hoạch tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Thiếu nhi;

- Xây dựng kế hoạch phân bổ, rà soát, lập hồ sơ trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi nhân dịp dầu năm học mới 2015-2016; kế hoạch phẫu thuật cho trẻ em sứt môi, hở hàm ếch, trẻ em mắc các bệnh về mắt năm 2015; phợp với các Bệnh viện, các nhà tài trợ  trong việc phẫu thuật cho trẻ em mắc các bệnh về tim bẩm sinh năm 2015;

4.3. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

- Tổ chức hướng dẫn, triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về công tác cai nghiện ma túy; thực hiện kế hoạch đưa người nghiện vào cai nghiện bắt buộc và cai nghiện tại cộng đồng.

- Xây dựng quy chế phối hợp và triển khai thực hiện quản lý đối tượng nghiện giữa Trung tâm Chưa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội và cơ sở điều trị Mathadone, công an phường và gia đình có người nghiện.

- Kiện toàn đội kiểm tra liên ngành 178 và tổ chức kiểm tra đợt 2 năm 2015.

5. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư

- Tiến hành thanh tra việc thực hiện Bộ Luật lao động, Luật phòng cháy, chữa cháy nhân Tuần lễ ATVSLĐ-PCCN lần thứ 17 năm 2015 tại 20 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục tổ chức triển khai công tác thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch năm 2015 đã được phê duyệt.

- Tăng cường thanh, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo của người đứng đầu đơn vị; giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo đang giải quyết và tiếp nhận mới trong kỳ;

- Tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo, giám sát các phòng ban chuyên môn, các đơn vị sử nghiệp thuộc Sở thực hiện công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo;

          - Định kỳ tham gia tiếp công dân tại Trụ sở của Văn phòng UBND tỉnh.

6. Công tác đảm bảo hoạt động chung

6.1. Công tác Kế hoạch - Tài chính:

- Đảm bảo đầy đủ, kịp thời các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành (kể cả công việc thường xuyên và công việc đột xuất) đồng thời tiếp tục tham mưu cho Lãnh đạo Sở trong việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, đúng chế độ, chính sách của Nhà nước;

- Tiếp tục thẩm định, tổng hợp Công tác quản lý, tổ chức các hoạt động cai nghiện tiếp tục được thực hiện tốt. Báo cáo quyết toán kinh phí Trung ương thực hiện pháp lệnh ưu đãi đối với Người có công với cách mạng quý IV năm 2014 và năm 2014 đối với Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố theo đúng thời gian và nội dung quy định;

- Phối hợp với Sở Tài chính thẩm định báo cáo quyết toán kinh phí năm 2014 (ngân sách tỉnh) đối với văn phòng Sở các đơn vị sự nghiệp, đơn vị thuộc Sở đồng thời tổng hợp số liệu gửi Sở Tài chính theo quy định;

      - Tham mưu cho lãnh đạo Sở kiện toàn lại Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng năm 2015 của Sở theo hướng  gọn nhẹ, chuyên nghiệp, tập trung và hiệu quả; Công tác quản lý, tổ chức các hoạt động cai nghiện tiếp tục được thực hiện tốt. phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên tham gia Ban quản lý dự án để các thành viên chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao.

      - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các dự án được bố trí  nguồn vốn năm 2015.

6.2. Công tác tổ chức - tổng hợp - thi đua khen thưởng và Bình đẳng giới:

- Tham mưu hoàn thiện các thủ tục để đi vào hoạt động của Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Yên Bái.

- Bổ sung, hoàn chỉnh Quy chế làm việc, Quy chế bổ nhiệm cán bộ của Sở.

- Thực hiện đầy đủ các chế độ về tiền lương, phụ cấp, nghỉ phép, nghỉ hưu, đào tạo, bồi dưỡng.... cho cán bộ, công chức, viên chức.

- Phát động các phong trào thi đua yêu nước chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

- Xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức các hoạt động thực hiện kế hoạch công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015; Tổ chức tập huấn công tác bình đẳng giới theo kế hoạch.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các văn bản mới về các chế độ chính sách: lao động, việc làm, dạy nghề, người có công, bảo trợ xã hội,........ trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành, Cổng giao tiếp điện tử của tỉnh.

- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, khai thác mạng, website, hệ điều hành tác nghiệp của Sở.