Báo cáo Quý I, phương hướng nhiệm vụ Quý II năm 2018

Ngày xuất bản: 18/09/2018 9:13:00 SA
Lượt đọc: 1887

UBND TỈNH YÊN BÁI

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

 


Số: 37/BC-SLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


 

Yên Bái, ngày 09 tháng 3 năm 2018

 

 

 

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội

Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018

 

 

 

 


Thực hiện Công văn số 347/UBND-VX ngày 09/3/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc cập nhật số liệu xây dựng Kịch bản tăng trưởng của tỉnh năm 2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2018, cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC THAM MƯU, HƯỚNG DẪN

1. Lao động – Việc làm

- Xây dựng Kế hoạch công tác năm 2018 lĩnh vực lao động - việc làm.

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018.

2. Dạy nghề

- Tiếp tục chỉnh sửa, hoàn thiện Đề án chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp tỉnh Yên Bái đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Đề xuất với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành chính sách đối với cán bộ, giáo viên Trung cấp Dân tộc nội trú Nghĩa Lộ (loại hình trường chuyên biệt).

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ nguồn kinh phí đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2018.

3. Người có công

- Xây dựng Kế hoạch và dự toán kinh phí thăm và tặng quà cho đối tượng chính sách người có công với cách mạng, nhân dịp Tết Mậu Tuất năm 2018 trình UBND tỉnh.

- Trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị cấp kinh phí chi trả trợ cấp một lần cho 23 đối tượng thanh niên xung phong; 01 đối tượng người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945.

- Phối hợp với Cổng Thông tin điện tử tỉnh tổ chức Chương trình đối thoại chính sách nhân dịp Tết Mậu Tuất - 2018 với Chủ đề: “Yên Bái chung tay chăm lo tết cho gia đình chính sách, người có công và hộ nghèo”.

4. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

            - Trình UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch về hoạt động công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2018.

- Trình lãnh đạo UBND tỉnh ban hành Kế hoạch hướng dẫn tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

5. Công tác Bình đẳng giới

Trình UBND tỉnh phê duyệt và Kế hoạch công tác Bình đẳng giới năm 2018; chủ trương và kinh phí tổ chức gặp mặt cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ năm 2018.

6. Công tác Giảm nghèo, Bảo trợ xã hội

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí tặng quà tết cho các đối tượng thuộc ngành Lao động – Thương binh và xã hội quản lý năm 2018.

- Ban hành văn bản về việc thực hiện thí điểm nuôi dưỡng đối tượng dưỡng lão tự nguyện tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội và tham gia ý kiến vào dự án đầu tư xây dựng Trung tâm dưỡng lão và hỗ trợ nhân đạo Vạn Phúc.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I

1. Công tác Lao động – Việc làm

1.1. Công tác giải quyết việc làm, phát triển thị trường lao động

Theo báo cáo của các địa phương, tính đến hết Quý I năm 2018 toàn tỉnh đã hỗ trợ giải quyết việc làm 2.998 lao động (đạt 16,65%  kế hoạch 2018), bằng 100,1% so với thực hiện Quý I năm 2017. Chi tiết theo bảng sau:

 

Tổng số

GQVL

(lao động)

 

Từ phát triển

kinh tế xã hội

Xuất khẩu

lao động

Vay vốn Quỹ quốc gia về việc làm

Lao động đi làm việc ngoài tỉnh

Số lao động

% So với kế hoạch

Số lao động

% so với kế hoạch

Tổng số lao động

Kinh phí cho vay từ đầu năm (triệu đồng)

Số lao động   

% so với kế hoạch

2.998

2.131

19,19%

127

14,11%

48

1.224

692

15,38%

* Công tác quản lý lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Yên Bái:

- Đã phối hợp liên ngành với cơ quan Công an, Tư pháp tăng cường theo dõi, hướng dẫn đăng ký, lập thủ tục và cấp phép cho người lao động làm việc trên địa bàn tỉnh. Hết quý I, Sở đã thẩm định, cấp 49 phép lao động cho lao động là người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh (trong đó: cấp mới 24 người; cấp lại 24người, xác nhận cho 01 trường hợp không thuộc diện cấp phép lao động).

- Trình Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận các vị trí công việc có nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài và chấp thuận thay đổi nhu cầu sử dụng lao động người nước ngoài cho 03 đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sử dụng lao động người nước ngoài.

1.2. Công tác An toàn lao động

Trình Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục An toàn lao động khen thưởng thành tích công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2017 cho 09 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2017.

            1.3. Công tác lao động - tiền lương - BHXH và BHTN

- Hướng dẫn các công ty TNHH một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm chủ sở hữu, công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của người lao động và người quản lý của công ty.

- Thẩm định và ra thông báo chấp thuận nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể cho: Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, Công ty Bảo Việt Yên Bái và Công ty Cổ phần Cao su Yên Bái.

- Trả lời đơn thư về xem xét giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội cho 02 trường hợp: Ông Vũ Tiến Lành- Tổ 1, thị trấn Nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn; Ông Nguyễn Văn Thắng,- Thôn 7, xã Vân Hội, huyện Trấn Yên.

- Xác nhận chưa hưởng trợ cấp thôi việc một lần đối với thời gian đi lao động hợp tác tại nước ngoài cho 01 trường hợp.

- Trong Quý I, toàn tỉnh đã giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 233 người, với tổng số tiền 2.462.109.137 đồng; Trung tâm dịch vụ việc làm tư vấn giới thiệu việc làm cho 185 người lao động.

2. Công tác dạy nghề

- Phối hợp với Sở Tài chính trình Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh đơn giá đặt hàng dạy nghề cho lao động nông thôn giai đoạn 2018-2020.

- Thẩm định, cấp giấy phép đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Phối hợp với Truyền hình nhân dân thực hiện Phóng sự về đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham gia Chương trình “Tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp năm 2018”.

- Quý I năm 2018, toàn tỉnh tuyển mới đào tạo nghề được 821 người (bằng 5,2% kế hoạch năm) , trong đó trình độ trung cấp 620 người, trình độ sơ cấp 201 người.

3. Công tác người có công

- Trong quý I thẩm định, ra quyết định và giải quyết: 199 lượt hồ sơ người có công.

- Tham mưu thẩm định và tặng quà của Chủ tịch nước cho 7.997 suất với kinh phí: 1.643.200.000 đồng; Quà của tỉnh tặng cho các cá nhân với 5.702 suất, trị giá 1.161,4 triệu đồng (trong đó: Quà đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng là 5.660 suất, trị giá: 1.132 triệu đồng; Quà đối tượng người có công được Đoàn của tỉnh đến thăm trực tiếp là 29 suất, trị giá 20,3 triệu đồng; Tặng quà thân nhân các cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại biên giới hải đảo là 13 suất, trị giá 9,1 triệu đồng); quà của tỉnh tặng các tập thể làm nhiệm vụ trực Tết: 63 suất, trị giá: 299 triệu đồng.

- Các huyện, thị xã, thành phố đã tặng cho các tập thể và cá nhân người có công dịp Tết Mậu Tuất với 1.523 suất, trị giá 366,2 triệu đồng.

4. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội

- Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố rà soát, tổng hợp nhu cầu gạo cứu đói Tết Nguyên Đán 2018 để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ; tổ chức tiếp nhận, cấp phát 414.135 kg gạo cứu đói dịp tết Nguyên Đán 2018 cho các hộ có nguy cơ thiếu đói lương thực trong dịp tết, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng, đúng chính sách.

- Phối hợp với UBND huyện Trạm Tấu và Văn Chấn rà soát lập danh sách 50 hộ nghèo có nhà bị sập, đổ, trôi, hư hỏng nặng do ảnh hưởng của cơn bão lịch sử đầu tháng 10-2017, trong đó huyện Văn Chấn 20 hộ và huyện Trạm Tấu 30 hộ cung cấp cho Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở.

- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố cập nhật tình hình học tập của các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong chương trình “Cặp lá yêu thương” theo đề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Đài truyền hình Việt Nam.

- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát hộ bị thiếu đói trong dịp giáp hạt đầu năm 2018 trình UBND tỉnh xem xét quyết định.

5. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em; Bình đẳng giới

            5.1. Công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em

- Triển khai đưa trẻ em sứt môi, hở hàm ếch đi phẫu thuật miễn phí tại bệnh viện Răng hàm mặt Trung ương Hà Nội theo chương trình phẫu thuật nụ cười của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam và Tổ chức Operation.

- Tham dự hội thảo tham vấn và định hướng triển khai dự án phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2018-2019 do Quỹ Blommberg phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức triển khai tại Hà Nội.

- Tham gia hỗ trợ kỹ thuật giảng dạy cho Chương trình phát triển vùng Lục Yên về phòng chống tai nạn thương tích và xây dựng mô hình ngôi nhà cho trẻ em với 35 cán bộ các xã dự án tham dự. Tham dự lớp tập huấn giám sát đánh giá cho thành viên quản lý dự án cấp tỉnh, huyện, xã. Tập huấn cho thành viên ban chỉ đạo bảo vệ trẻ em cấp huyện xã về phòng chống xâm hại trẻ em tại huyện Văn Chấn.

- Xây dựng tài liệu hướng dẫn bảo vệ trẻ em cho cán bộ lao động xã hội cấp xã.

- Phối hợp với Phòng Tham mưu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh tặng 200 suất quà cho trẻ em mầm non xã Nậm Khắt (Mù Cang Chải) và 200 suất quà cho trẻ em mầm non xã Túc Đán (huyện Trạm Tấu).

- Phối hợp với nhóm thiện nguyện tặng 150 suất quà cho trẻ em mầm non, tiểu học thôn 8, xã Châu Quế Thượng, huyện Văn Yên; tặng 300 áo ấm cho  trẻ em mầm non xã Nậm Búng (Văn Chấn) và 40 suất quà cho trẻ em mầm non thị xã Nghĩa Lộ nhân dịp tết năm 2018. Bàn giao nhà căn nhà tình nghĩa số 20 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xã Đông An, huyện Văn Yên do công ty TNHH Vũ Hoàng Minh - Hà Nội tài trợ 50 triệu đồng.

- Lập hồ sơ xin hỗ trợ kinh phí mổ tim cho 05 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được tài trợ miễn phí do quỹ Vinacapital thực hiện tại Bệnh viện E Hà Nội.

- Phối hợp với Công ty Bảo Việt nhân thọ Việt Nam tặng 10 suất quà cho trẻ em mồ côi, khuyết tật, hộ nghèo tỉnh Yên Bái nhân dịp khai trương văn phòng tại Yên Bái (500.000đ/suất)

- Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, công ty bảo hiểm nhân thọ AIA trao tặng cho 35 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em nghèo vượt khó vươn lên đạt thành tích cao trong học tập 30 xe đạp và 5 hợp đồng bảo hiểm do công ty bảo hiểm nhân thọ AIA tài trợ.

5.2. Công tác Bình đẳng giới

Phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham mưu cho Tỉnh ủy tổ chức thành công buổi Gặp mặt 238 cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý các cấp nhân dịp Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ năm 2018 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh.

6. Công tác phòng chống tệ nạn xã hội

- Thực hiện đầy đủ các quy định về tiếp nhận và điều trị cho học viên cai nghiện tại Cơ sở cai nghiện và bệnh nhân điều trị tại cơ sở điều trị Methadone.

- Đảm bảo quản lý, an ninh an toàn cho học viên tại Cơ sở trong dịp tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Tổng số học viên hiện có mặt tại Cơ sở đến hết ngày 09/3/2018: 347 học viên, gồm: 336 học viên bắt và 11 học viên tự nguyện. Số học viên tiếp nhận vào mới lũy kế tính từ ngày 01/01/2018 đến hết ngày 09/3/2018: 41 học viên.

- Duy trì điều trị thay thế cho bệnh nhân tại Cơ sở điều trị Methadone của Chi cục là 152; tại Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh Yên Bái là 17 bệnh nhân.

- Làm việc với Cục Phòng chống tệ nạn xã hội đến kiểm tra công tác phòng chống tệ nạn xã hội tại Sở và cơ sở cai nghiện ma túy.

7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư

Trong quý I có 07 vụ tai nạn lao động, tai nạn giao thông liên quan đến lao động. Những vụ tai nạn nêu trên đã được hướng dẫn các đơn vị điều tra theo thẩm quyền và thực hiện chế độ đối với người lao động theo quy định của pháp luật.

- Tiếp 51 lượt công dân đến hỏi các chế độ, chính sách thuộc các lĩnh vực: Lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội, người có công với cách mạng, bảo trợ xã hội và bảo vệ chăm sóc trẻ em.

8. Công tác đảm bảo hoạt động chung

- Đảm bảo kịp thời và đầy đủ các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành, bao gồm: Kinh phí thực hiện các chương trình dự án, kinh phí Trung ương thực hiện chế độ ưu đãi đối với người có công.

- Hoàn thiện hồ sơ khen thưởng công tác năm 2017 trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.

- Hoàn thành các báo cáo an sinh xã hội trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.

III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II

1. Công tác Lao động – Việc làm

- Tổ chức triển khai Tháng hành động về An toàn lao động, vệ sinh lao động lần thứ hai năm 2018.

- Tổ chức tuyên truyền các văn bản, chính sách về việc làm như: Luật Việc làm, Luật An toàn lao động, Luật người Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đẩy mạnh công tác cho vay vốn từ Quỹ quốc gia về việc làm năm 2018 tập trung vào hiệu quả của việc tạo việc làm mới thông qua nguồn vốn cho vay.

- Phối hợp với Trung tâm Lao động ngoài nước thông báo và tổ chức cho lao động có nguyện vong đăng ký tham gia kỳ thi tiếng hàn theo Chương trình EPS.

- Tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố triển khai Chương trình tuyển chọn lao động đi làm việc tại Đài Loan trong ngành sản xuất chế tạo (giai đoạn 2) và Chương trình tuyển chọn điều dưỡng viên đi học tập và làm việc tại CHLB Đức trong ngành điều dưỡng khóa 4.

- Tiếp tục tăng cường hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc tuyển dụng, đào tạo lao động nghề may trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh về thực hiện ký kết hợp đồng lao động; đăng ký nội quy lao động, đăng ký thỏa ước lao động tập thể của doanh nghiệp; Thẩm định nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể của các doanh nghiệp gửi đến đăng ký.

- Phối hợp với Trung tâm Huấn luyện quốc gia tổ chức tuyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.

2. Công tác dạy nghề

- Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng chính sách đặc thù của tỉnh về chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp.

- Hướng dẫn triển khai các hoạt động đào tạo nghề cho lao động nông thôn sau khi có quyết định phân bổ kinh phí.

- Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát hệ thống mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp và đánh giá hiệu quả, chất lượng công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2012-2017.

- Tập huấn nghiệp vụ quản lý giáo dục nghề nghiệp cho cán bộ Phòng Lao động - TBXH và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phối hợp giữa Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với mục tiêu đào tạo nghề gắn với thị trường lao động.

- Tiếp tục thẩm định, cấp giấy phép đăng ký hoạt động dạy nghề đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo quy định.

3. Công tác người có công

- Tiếp tục thực hiện việc thẩm định, chi trả các chế độ chính sách ưu đãi người có công đầy đủ, kịp thời.

- Hướng dẫn liên ngành triển khai làm nhà ở cho người có công theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (làm mới và sửa chữa 1.255 nhà với kinh phí 41,54 tỷ đồng). Trình UBND cấp, phân bổ kinh phí quản lý Đề án làm nhà ở cho các ngành và địa phương.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch điều dưỡng tập trung và tại nhà cho người có công năm 2018.

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về người có công cho cán bộ Lao động- xã hội cấp huyện, cấp xã.

- Tiếp tục triển khai Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ người có công.

4. Công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội

- Triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tỉnh Yên Bái năm 2018 theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch giám sát, đánh giá chương trình giảm nghèo.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ bộ làm công tác giảm nghèo.

- Xây dựng và triển khai một số nội dung của Kế hoạch truyền thông về giảm nghèo năm 2017.

- Tiếp tục thực hiện tốt chính sách trợ giúp xã hội tại cộng đồng và tại cơ sở trợ giúp xã hội.

- Phối hợp với các huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tổ chức cấp phát gạo cứu đói giáp hạt cho người dân đảm bảo kịp thời.

- Xây dựng kế hoạch mua và cấp xe lăn cho các đối tượng khuyết tật trên địa bàn tỉnh năm 2018.

- Vận hành, nâng cấp phần mềm quản lý đối tượng bảo trợ xã hội của tỉnh.

- Phối hợp với các đơn vị truyền thông xây dựng và triển khai kế hoạch tuyên truyền về lĩnh vực nghề công tác xã hội.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn cán bộ, nhân viên, cộng tác viên làm công tác xã hội năm 2018 trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Tiếp tục phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp giai đoạn 2016-2020.

5. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới

- Tiếp tục hướng dẫn cho cán bộ cấp huyện, xã về cập nhật thông tin dữ liệu trẻ em vào phần mềm do Cục Trẻ em gửi đến cán bộ cấp xã.

- Triển khai một số hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

- Xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2018; Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em cấp tỉnh năm 2018.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch tặng quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nhân dịp Tết Thiếu nhi.

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phân bổ, rà soát, lập hồ sơ trao học bổng cho trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số, trẻ em mồ côi nhân dịp dầu năm học mới 2018-2019.

- Xây dựng chi tiết hoạt động Quỹ BTTE cấp tỉnh để triển khai năm 2018; Tiếp tục phối hợp với các Bệnh viện, các nhà tài trợ trong việc phẫu thuật cho trẻ em mắc các bệnh về tim bẩm sinh năm 2018.

- Triển khai các hoạt động về truyền thông, tập huấn nâng cao năng lực, xây dựng mô hình và hội thảo đề tài khoa học về Bình đẳng giới năm 2018.

6. Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội

          - Tiếp tục tiếp nhận học viên cai nghiện, xét duyệt hồ sơ của bệnh nhân đăng ký điều trị Methadone.

            - Đôn đốc các huyện, thị, thành phố thực hiện chỉ tiêu cai nghiện và điều trị thay thế năm 2018 đạt kế hoạch tỉnh giao.

- Hướng dẫn triển khai các quy định của pháp luật về phòng, chống và cai nghiện ma túy, quản lý sau cai.

- Phối hợp với các huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ kịp thời nạn nhân bị mua bán trở về địa phương sớm ổn định cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng.

- Triển khai kế hoạch phòng, chống mại dâm 2018.

- Tổ chức kiểm tra liên ngành 178 theo kế hoạch.

7. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư

- Tiếp tục giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo kỳ trước và tiếp nhận mới trong kỳ.

- Điều tra, giải quyết các vụ tai nạn lao động phát sinh theo thẩm quyền.

- Định kỳ tiếp công dân tại Trụ sở của Văn phòng UBND tỉnh; tại phòng tiếp công dân của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

- Tiến hành thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động về An toàn,          vệ sinh lao động nhân dịp tháng An toàn, vệ sinh lao động lần thứ hai năm 2018 tại 15 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thanh tra công tác Bảo trợ xã hội, Bảo vệ chăm sóc trẻ em và Bình đẳng giới tại 01 Phòng Lao động - thương binh và Xã hội huyện.

8. Công tác đảm bảo hoạt động chung

- Đảm bảo đủ, kịp thời các nguồn kinh phí cho các hoạt động chung của toàn ngành (kể cả công việc thường xuyên và công việc đột xuất). Tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn hiệu quả, đúng chế độ, chính sách.

- Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản mới, các chế độ, chính sách thuộc lĩnh vực ngành quản lý trên các phương tiện thông tin đại chúng, website của ngành, cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Lao động, Người có công và Xã hội Quý I, nhiệm vụ công tác Quý II năm 2018 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

- TT.Tỉnh ủy;

- TT. HĐND tỉnh;

- UBND tỉnh;

- Ban VHXH (HĐND tỉnh);

- Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh;

- Cục Thống kê tỉnh;

- Ban Giám đốc Sở;

- Các Phòng chuyên môn, ĐV thuộc Sở (qua mạng);

- Lưu: VT, VP.

 KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

       

 

 

Phạm Tuấn Chung

 

 

 

 

Liên kết khác