Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP

Ngày xuất bản:
Lượt đọc: 954

 Thông tư liên tịch số 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 49/2010/NĐ-CP

 

Thông tin văn bản 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Số ký hiệu 20/2014/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Tên văn bản
Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2010 của Chính phủ quy định về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm học 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2014
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành/ Người ký/ Chức vụ Liên Bộ  Nguyễn Ngọc Phi, Vũ Thị Mai, Bùi Văn Ga,  Thứ trưởng 
Chuyên mục Dạy nghề  
Tệp đính kèm